ผู้บริหาร


กลุ่มงาน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
นิติกร
หน่วยตรวจสอบ
คุรุสภาเขตพื้นที่
กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการ และลูกจ้าง
ลิงค์สำคัญ
สื่อภาษาอังกฤษ eng24
สื่อ DLIT
obecmail.org
mailgoogle
สื่อ ทางไกลผ่านดาวเทียม
การเรียนภาษาอังกฤษ
สื่อเทปเล็ตotpc
ทรูปลูกปัญญา
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับเขตพื้นที่
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับภาค
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับอำเภอ
DMC ข้อมูลนักเรียน2561
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
ประเมินการอ่านออกเขียนได้ e-MES
ประกาศผลงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคครั้งที่ 67
แบบรายงานสภาพปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต
ติวฟรีดอทคอม
โปรแกรม set
การบริหารรายจ่ายประจำปี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2015
ปรับปรุง 19/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 1899974
Page Views 5793987
ภาพกิจกรรม
ประชุมกีฬาอำเภอสะเดาและอำเภอนาทวี
( จำนวน 4 รูป / ดู 463 ครั้ง )
ประชุม O-NET อำเภอสะเดา
( จำนวน 4 รูป / ดู 470 ครั้ง )
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. ผอ.สพป.สข.3 พร้อมด้วย รองสุปกรณ์ ทิพย์เสนา และศน.รับผิดชอบ
( จำนวน 9 รูป / ดู 488 ครั้ง )
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
( จำนวน 4 รูป / ดู 447 ครั้ง )
การประชุมปฎิบัติการ
( จำนวน 1 รูป / ดู 360 ครั้ง )
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา 3 ร่วมกิจกรรมรับมอบจักรยานพระราชทาน ณ รร
( จำนวน 4 รูป / ดู 412 ครั้ง )
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ท่านผอ.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สข. 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ I-NET ณ สนามสอบโรง
( จำนวน 3 รูป / ดู 478 ครั้ง )
พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมเบญจรงค์สงขลา ๓ ครั้งที่ 3
( จำนวน 0 รูป / ดู 382 ครั้ง )