ผู้บริหาร


ที่ตั้งโรงเรียน
สื่อ DLIT
สื่อภาษาอังกฤษ eng24
mailgoogle
สื่อ ทางไกลผ่านดาวเทียม
สื่อเทปเล็ตotpc
ทรูปลูกปัญญา
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับเขตพื้นที่
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับภาค
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับอำเภอ
DMC ข้อมูลนักเรียน2561
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
ประเมินการอ่านออกเขียนได้ e-MES
ประกาศผลงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคครั้งที่ 67
ติวฟรีดอทคอม
โปรแกรม set
การบริหารรายจ่ายประจำปี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2015
ปรับปรุง 18/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 1992085
Page Views 6000710
กลยุทธ์ที 2 การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน
มุทิตาจิต ประจำปี ๒๕๖๐ “จารึกอยู่ในใจศิษย์ทุกคน” นางสาวศิณี วรพรรดิศาล ตำแหน่ง นายกองค์การ
มุทิตาจิต ประจำปี ๒๕๖๐ “จารึกอยู่ในใจศิษย์ทุกคน”
          นางสาวศิณี วรพรรดิศาล ตำแหน่ง นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา ตัวแทนศิษย์เก่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ประกอบพิธีมุทิตาจิตและพิธีอำลา ครูผู้เกษียณอายุราชการ บริเวณสนามกีฬา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา วันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ 
        พิธีมุทิตาจิตและพิธีอำลา ครูผู้เกษียณอายุราชการ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อครู เพื่อให้ครูผู้เกษียณอายุราชการได้อำลานักเรียน นักศึกษา ก่อนเกษียณอายุราชการ และเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ในโอกาสนี้นางสาวศิณี วรพรรดิศาล เป็นผู้นำกล่าวคำสดุดีและขอขมา  นางสาวจุฑารัตน์  เกตุมงคล ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา กล่าวแสดงความขอบคุณที่คณะครูได้สั่งสอนศิษย์ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ นางสาวชลิดา  เส้งวุ่น ตัวแทนศิษย์เก่า กล่าวแสดงความกตัญญูในพระคุณครู ผู้สร้างอนาคต สร้างกำลังใจ ให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างสง่างาม 
          ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีคณะครูเกษียณอายุราชการ จำนวน ๖ คน คือ นางมณี  พูลสวัสดิ์  นางสุวรรณา วรกุล นางวัลลภา  บัวหอม นางไพลิน ภูมิศิริไพบูลย์  นายสมเกียรติ ภูมิศิริไพบูลย์ และครูนงเยาว์ รักษ์วงศ์ (นายม่าดน จันอิ รายงาน)
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2560,10:18   อ่าน 80 ครั้ง