ผู้บริหาร

ดร อาดุลย์ พรมแสง
ผอ สพป สงขลา เขต 3
ติดต่อ
ลิงค์สำคัญ
สื่อภาษาอังกฤษ eng24
สื่อ DLIT
obecmail.org
mailgoogle
สื่อ ทางไกลผ่านดาวเทียม
การเรียนภาษาอังกฤษ
สื่อเทปเล็ตotpc
ทรูปลูกปัญญา
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับเขตพื้นที่
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับภาค
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับอำเภอ
DMC ข้อมูลนักเรียน2560
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
ประเมินการอ่านออกเขียนได้ e-MES
ประกาศผลงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคครั้งที่ 67
แบบรายงานสภาพปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต
ติวฟรีดอทคอม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2015
ปรับปรุง 17/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 1826547
Page Views 5610548
กลยุทธ์ที 2 การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดสงขลาได้บรรยายพิเศษ เรื่อง การทุจริตคอร์รับชันที่มี
การอบรมลูกเสือวิสามัญหลักสูตรช่อสะอาด
         ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักค่านิยม ๑๒ ประการ (กิจกรรมอบรมลูกเสือวิสามัญหลักสูตรช่อสะอาด) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ 
        ในโอกาสนี้ ดร.รุจิรา แกล้วทะนงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ได้ให้การต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ดังนี้ เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความสำคัญของการป้องกันการทุจริตและคอรับชั่น พื่อให้ลูกเสือวิสามัญมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย ป.ป.ช. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเสริมสร้างให้ลูกเสือวิสามัญมีจิตสำนึกเป็นพลเมืองที่ดี โตไปไม่โกง การอบรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นแกนนำลูกเสือวิสามัญ จำนวน ๒๐๐ คน ที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้กำกับลูกเสือว่า เป็นผู้มีภาวะผู้นำมีทักษะการสื่อสาร และมีความประพฤติดีเป็นแบบอย่างแก่เพื่อน ๆ ลูกเสือวิสามัญคนอื่นได้ 
          การอบรมครั้งนี้ ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดสงขลาได้บรรยายพิเศษ เรื่อง การทุจริตคอร์รับชันที่มีผลกระทบต่อประเทศชาติและคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก เยาวชน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ๓ คน จาก ป.ป.จ สงขลา คือ นายราม วสุธภิญโญ  นายวิวัฒน์  ฟักเขียว และนายปุริมปรัชญ์ จันทร์หอม(นายม่าดน จันอิ รายงาน)
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2560,15:45   อ่าน 66 ครั้ง