ผู้บริหาร

ดร อาดุลย์ พรมแสง
ผอ สพป สงขลา เขต 3
ติดต่อ
ลิงค์สำคัญ
สื่อ DLIT
obecmail.org
mailgoogle
สื่อ ทางไกลผ่านดาวเทียม
สื่อ แทปเล็ต
Thai School Lunch อาหารกลางวัน
เว็บไซต์งานเบญจรงค์สงขลา 3 ครั้งที่ 4
เว็บไซต์ศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมระดับภาค 2559
เว็บไซต์ศิลปะหัตถกรรมอำเภอจะนะ
เว็บไซต์ศิลปะหัตถกรรมอำเภอเทพา
เว็บไซต์ศิลปะหัตถกรรมอำเภอสะเดา
e-office amss
สำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 2559
ภาพเกษียร2559
เว็บไซต์ศิลปะหัตถกรรมเบญจรงค์สงขลา3
งบประมาณ60
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
vdo ติวสอบโอเน็ต
6 ยุทธศาสตร์
การรับสมัครธุรการ
เว็บไซต์ศิลปะหัตถกรรมอำเภอนาทวี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2015
ปรับปรุง 22/09/2017
สถิติผู้เข้าชม 1069665
Page Views 3325565
กลยุทธ์ที 2 การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดสงขลาได้บรรยายพิเศษ เรื่อง การทุจริตคอร์รับชันที่มี
การอบรมลูกเสือวิสามัญหลักสูตรช่อสะอาด
         ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักค่านิยม ๑๒ ประการ (กิจกรรมอบรมลูกเสือวิสามัญหลักสูตรช่อสะอาด) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ 
        ในโอกาสนี้ ดร.รุจิรา แกล้วทะนงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ได้ให้การต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ดังนี้ เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความสำคัญของการป้องกันการทุจริตและคอรับชั่น พื่อให้ลูกเสือวิสามัญมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย ป.ป.ช. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเสริมสร้างให้ลูกเสือวิสามัญมีจิตสำนึกเป็นพลเมืองที่ดี โตไปไม่โกง การอบรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นแกนนำลูกเสือวิสามัญ จำนวน ๒๐๐ คน ที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้กำกับลูกเสือว่า เป็นผู้มีภาวะผู้นำมีทักษะการสื่อสาร และมีความประพฤติดีเป็นแบบอย่างแก่เพื่อน ๆ ลูกเสือวิสามัญคนอื่นได้ 
          การอบรมครั้งนี้ ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดสงขลาได้บรรยายพิเศษ เรื่อง การทุจริตคอร์รับชันที่มีผลกระทบต่อประเทศชาติและคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก เยาวชน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ๓ คน จาก ป.ป.จ สงขลา คือ นายราม วสุธภิญโญ  นายวิวัฒน์  ฟักเขียว และนายปุริมปรัชญ์ จันทร์หอม(นายม่าดน จันอิ รายงาน)
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2560,15:45   อ่าน 7 ครั้ง