ผู้บริหาร

ดร อาดุลย์ พรมแสง
ผอ สพป สงขลา เขต 3
ติดต่อ
ลิงค์สำคัญ
สื่อภาษาอังกฤษ eng24
สื่อ DLIT
obecmail.org
mailgoogle
สื่อ ทางไกลผ่านดาวเทียม
การเรียนภาษาอังกฤษ
สื่อเทปเล็ตotpc
ทรูปลูกปัญญา
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับเขตพื้นที่
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับภาค
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับอำเภอ
DMC ข้อมูลนักเรียน2560
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
ประเมินการอ่านออกเขียนได้ e-MES
ประกาศผลงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคครั้งที่ 67
แบบรายงานสภาพปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2015
ปรับปรุง 16/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 1457159
Page Views 4623821
กลยุทธ์ที 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
16-17 สิงหาคม 2560 ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรการจัดอบรมโครงการค่ายทักษะชีวิต "ยุวชนคนดี สพฐ." สำนักงานเ
16-17 สิงหาคม 2560 ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรการจัดอบรมโครงการค่ายทักษะชีวิต "ยุวชนคนดี สพฐ." สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  ณ เพ็ชรมีรีสอร์ท ให้กับนักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สพป.สข.3 จำนวน 74 คน เพื่อให้นักเรียนแกนนำได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับทักษะชีวิต มีความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น รู้จักคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รู้จักจัดการอารมณ์และความเครียด มีทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมด้วยกิจกรรมค่ายโดนเน้นกระบวนการเชิงบวก (นายสะมะแอ สาและ รายงาน)
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2560,11:49   อ่าน 35 ครั้ง