ผู้บริหาร

ดร อาดุลย์ พรมแสง
ผอ สพป สงขลา เขต 3
ติดต่อ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2015
ปรับปรุง 17/11/2017
สถิติผู้เข้าชม 1266968
Page Views 4046976
กลยุทธ์ที 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
16-17 สิงหาคม 2560 ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรการจัดอบรมโครงการค่ายทักษะชีวิต "ยุวชนคนดี สพฐ." สำนักงานเ
16-17 สิงหาคม 2560 ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรการจัดอบรมโครงการค่ายทักษะชีวิต "ยุวชนคนดี สพฐ." สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  ณ เพ็ชรมีรีสอร์ท ให้กับนักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สพป.สข.3 จำนวน 74 คน เพื่อให้นักเรียนแกนนำได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับทักษะชีวิต มีความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น รู้จักคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รู้จักจัดการอารมณ์และความเครียด มีทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมด้วยกิจกรรมค่ายโดนเน้นกระบวนการเชิงบวก (นายสะมะแอ สาและ รายงาน)
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2560,11:49   อ่าน 20 ครั้ง