ผู้บริหาร

ดร อาดุลย์ พรมแสง
ผอ สพป สงขลา เขต 3
ติดต่อ
ลิงค์สำคัญ
สื่อภาษาอังกฤษ eng24
สื่อ DLIT
obecmail.org
mailgoogle
สื่อ ทางไกลผ่านดาวเทียม
การเรียนภาษาอังกฤษ
สื่อเทปเล็ตotpc
ทรูปลูกปัญญา
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับเขตพื้นที่
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับภาค
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับอำเภอ
DMC ข้อมูลนักเรียน2560
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
ประเมินการอ่านออกเขียนได้ e-MES
ประกาศผลงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคครั้งที่ 67
แบบรายงานสภาพปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2015
ปรับปรุง 19/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 1472058
Page Views 4672083
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างขวัญกำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 389) 21 ธ.ค. 59
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สพป. สงขลา เขต 3 (อ่าน 435) 19 ธ.ค. 59
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มนโบายและแผนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจฯ (อ่าน 353) 19 ธ.ค. 59
โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน (อ่าน 412) 15 ธ.ค. 59
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน0001 (อ่าน 321) 13 ธ.ค. 59
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อหนังสือห้องสมุด (อ่าน 300) 13 ธ.ค. 59
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อสื่อภาษาไทย (อ่าน 287) 13 ธ.ค. 59
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (อ่าน 266) 13 ธ.ค. 59
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ (อ่าน 298) 13 ธ.ค. 59
ราคากลางวัสดุสำนักงาน (อ่าน 371) 20 ก.ย. 59
ราคากลางหนัังสือห้องสมุดโรงเรียน (อ่าน 337) 28 ก.ย. 59
ราคากลางชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียน (อ่าน 459) 04 ก.ค. 59
ราคากลางสื่อเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 329) 28 ก.ย. 59
ราคากลางสื่อพัฒนาการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนใต้ 2 (อ่าน 298) 26 ก.ย. 59
ราคากลางวัสดุงานศิลปหัตถกรรม สพป.สข.3 (อ่าน 360) 24 ก.ย. 59
ราคากลางติดตั้งเต้นอุปกรณ์และเครื่องเสียงงานศิลปหัตถกรรมเบญจรงค์สงขลา 3 ครั้งที่ 4 (อ่าน 390) 24 ก.ย. 59
ราคากลาง โครงการจัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ การจัดการเรียนการสอน (อ่าน 337) 20 ก.ย. 59
ราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา (อ่าน 319) 20 ก.ย. 59
ราคากลางสื่ออุปกรณ์วัสดุการสอน (อ่าน 334) 20 ก.ย. 59
แผนการจัดซื้อรายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน และ ชุดฝึกทักษะนักเรียน (อ่าน 286) 17 ก.ย. 59
ราคากลางจัดซื้อชุดอุปกรณ์ฝึกทักษะ และ จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน (อ่าน 250) 13 ก.ย. 59
ราคากลางซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3 (อ่าน 240) 08 ก.ย. 59
ราคากลางค่าบริการพื้นที่จัดประชุม (อ่าน 224) 25 ส.ค. 59
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (อ่าน 282) 05 ก.ค. 59
แผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ (อ่าน 238) 22 มิ.ย. 59
ราคากลางระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ (อ่าน 336) 22 มิ.ย. 59
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง (อ่าน 261) 18 พ.ค. 59
โครงการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน (ชุดนักกีฬา) (อ่าน 521) 12 เม.ย. 59
โครงการจัดซื้อรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ สี่ประตู ป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด (อ่าน 292) 24 ธ.ค. 58
โครงการจ้างประชาสัมพันธ์งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 (อ่าน 238) 07 ม.ค. 59