ผู้บริหาร


กลุ่มงาน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
นิติกร
หน่วยตรวจสอบ
คุรุสภาเขตพื้นที่
กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการ และลูกจ้าง
ลิงค์สำคัญ
สื่อภาษาอังกฤษ eng24
สื่อ DLIT
obecmail.org
mailgoogle
สื่อ ทางไกลผ่านดาวเทียม
การเรียนภาษาอังกฤษ
สื่อเทปเล็ตotpc
ทรูปลูกปัญญา
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับเขตพื้นที่
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับภาค
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับอำเภอ
DMC ข้อมูลนักเรียน2561
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
ประเมินการอ่านออกเขียนได้ e-MES
ประกาศผลงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคครั้งที่ 67
แบบรายงานสภาพปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต
ติวฟรีดอทคอม
โปรแกรม set
การบริหารรายจ่ายประจำปี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2015
ปรับปรุง 19/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 1899941
Page Views 5793954
กลยุทธ์ที 1 การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน๑ นำนักเรียน คณะครูและผู้ปกครองชมนิทรรศการ พระ เมรุมาศฯ กรุงเทพมหานคร วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560(สะมะแอ สาและ รายงาน) (อ่าน 116) 13 พ.ย. 60
โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน๑ นำนักเรียน คณะครูและผู้ปกครองชมนิทรรศการ พระ เมรุมาศฯ กรุงเทพมหานคร วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 (อ่าน 82) 13 พ.ย. 60
2 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดมหกรรมแข่งทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1.) แข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ,ไทยสากล,และเพลงสากล 2.)โครงการสร้างองค์ความรู้สู่อาเซียน 3.)โครงการหารายได (อ่าน 126) 05 พ.ย. 60
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.เขต สพป.สงขลาเขต 3 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนวัดควนมีด พบปะพูดคุยกับคณะครู และนักเรียน ในระดับชั้นปฐมวัย และระดับชั้นประถมศึกษา ป.1-ป.6 ณห้องเรียน (อ่าน 99) 05 พ.ย. 60
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนบ้านคูหา อ.สะบ้าย้อย สพป.สงขลา เขต 3 ได้จัดกิจกรรมบูรณาการวันลอยกระทง มีกิจกรรม การประดิษฐ์กระทง การจัดบอร์ดให้ความรู้ กิจกรรมวาดภาพระบายสี (อ่าน 103) 05 พ.ย. 60
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียชุมชนวัดควนมีดได้จัดกิจกรรมบูรณาการ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ร่วมกับผู้ปกครอง เนื่องในวันลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทย ทั้งในระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6 (อ่าน 75) 05 พ.ย. 60
23 ตุลาคม 60สพป.สข.3 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ร่วมวางพวงมาลากับอำเภอนาทวีเนื่องใน "วันปิยมห (อ่าน 61) 23 ต.ค. 60
19 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ร่วมการประชุมคณะก (อ่าน 70) 19 ต.ค. 60
วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป. สงขลา เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในโครงการ (อ่าน 77) 18 ต.ค. 60
วันที่ 12 ตค.2560 เวลา 09.30 น. ภายใต้การนำของนายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา (อ่าน 71) 17 ต.ค. 60
วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 09 00 น ดร อาดุลย์ พรมแสง ผอ สพป สงขลา เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ (อ่าน 72) 17 ต.ค. 60
3 ต.ค. 60 รร.บ้านเกาะทากจัดกิจวันก่อตั้ง รร. ได้รับเกียรติจาก นายปรีชา บุญโรจน์ อธิบดีศาลอาญาค (อ่าน 79) 03 ต.ค. 60
วันที่ 28 ก.ย.2560 เวลา 08.00 น. บุคลากรและลูกจ้างสพป.สงขลา เขต 3 และโรงเรยนในสังกัดทุกโรง จัดพิธีเช (อ่าน 78) 29 ก.ย. 60
วันที่ 22ก.ย.60 เวลา 09.30 น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติพิธีวันคล้ายวัน (อ่าน 87) 22 ก.ย. 60
วันที่ 19 ก.ย.60 โรงเรียนบ้านเคลียง อำเภอนาทวี บูรณาการกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ เพื่อเป็นการสืบสานประเ (อ่าน 79) 20 ก.ย. 60
วันที่ 19 ก.ย.60 รรบ้านเก่า(สะบ้าย้อย) จัดกิจกรรมทำขนม วันสารทเดือนสิบ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี แล (อ่าน 79) 20 ก.ย. 60
วันที่ 19 ก.ย.60 ร.ร.บ้านเก่า(สะบ้าย้อย) จัดกิจกรรมทำขนม วันสารทเดือนสิบ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี (อ่าน 83) 20 ก.ย. 60
15 ก.ย.2560 เวลา 10.00 น. ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการส่งเสริมการเรียน (อ่าน 79) 15 ก.ย. 60
วันที่8กันยายน2560 นางณิชภัทร เปียเซ่ง หัวหน้า กศน.ตำบลขุนตัดหวายและนางสุกัลญา เส็นมุลิ ครูผู้สอนคน (อ่าน 74) 10 ก.ย. 60
7 กันยายน 2560 โรงเรียนวัดคลองยอจัดฐานการเรียนรู้โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดให้กับนักเรียนทุกคน (อ่าน 96) 10 ก.ย. 60
ในวันที่ 5 กันยายน 2560 โรงเรียนชุมขนนิคมสร้างตนเองเทพาจัดกิจกรรมบูรณาการวันสารทเดือนสิบ เรียนรู้การ (อ่าน 86) 06 ก.ย. 60
5 กันยายน 2560 โรงเรียนวัดช่องเขาจัดกิจกรรมบูรณาการวันสารทเดือนสิบ เรียนรู้การทำขนมต้ม และประวัติควา (อ่าน 118) 06 ก.ย. 60
5 ก.ย.60 โรงเรียนบ้านเก่า(สะบ้าย้อย) ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรบ้านโหนด จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการการ (อ่าน 108) 06 ก.ย. 60
วันที่29-30สิงหาคม2560เครือข่ายโรงเรียนด่านชายแดนนาทวีได้จัดการแข่งขัน..กรีฑาและกีฬา.ภายในโรงเรียนใน (อ่าน 95) 04 ก.ย. 60
วันนี้ครูและนักเรียนโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ สังกัดสช.อ.นาทวี ร่วมกันสอนวิธีการทำตูปะ(ต้ม) เพื่อต้อมรับว (อ่าน 120) 31 ส.ค. 60
วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น ฝ่ายนันทนาการและสื่อความหมาย อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว ได้ดำเนิ (อ่าน 92) 31 ส.ค. 60
วันที่ 29 ส.ค.60 โรงเรียนวัดท่าประดู่ สพป.สข.3 จัดกิจกรรมวันอาเซียน เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเ (อ่าน 90) 31 ส.ค. 60
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียนบ้านนา ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจะนะ ระหว่างวันที่ 28- (อ่าน 122) 31 ส.ค. 60
การจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของ 8 โรงเรียนในตำบลท่าม่วง ในวันที่ 29 สิ (อ่าน 87) 31 ส.ค. 60
วันที่ 29 สค60 รร.บ้านเลียบ จัดกิจกรรมวันธงชาติไทย ครบ 100 ปี ในวันที่ 28 กันยายน 2560 เพื่อให้นักเร (อ่าน 105) 29 ส.ค. 60