ผู้บริหาร

ดร อาดุลย์ พรมแสง
ผอ สพป สงขลา เขต 3
ติดต่อ
ลิงค์สำคัญ
สื่อ DLIT
obecmail.org
mailgoogle
สื่อ ทางไกลผ่านดาวเทียม
สื่อ แทปเล็ต
Thai School Lunch อาหารกลางวัน
เว็บไซต์งานเบญจรงค์สงขลา 3 ครั้งที่ 4
เว็บไซต์ศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมระดับภาค 2559
เว็บไซต์ศิลปะหัตถกรรมอำเภอจะนะ
เว็บไซต์ศิลปะหัตถกรรมอำเภอเทพา
เว็บไซต์ศิลปะหัตถกรรมอำเภอสะเดา
e-office amss
สำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 2559
ภาพเกษียร2559
เว็บไซต์ศิลปะหัตถกรรมเบญจรงค์สงขลา3
งบประมาณ60
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
vdo ติวสอบโอเน็ต
6 ยุทธศาสตร์
การรับสมัครธุรการ
เว็บไซต์ศิลปะหัตถกรรมอำเภอนาทวี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2015
ปรับปรุง 22/09/2017
สถิติผู้เข้าชม 1069618
Page Views 3325516
กลยุทธ์ที 1 การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
วันที่ 22ก.ย.60 เวลา 09.30 น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติพิธีวันคล้ายวัน (อ่าน 0) 22 ก.ย. 60
วันที่ 19 ก.ย.60 โรงเรียนบ้านเคลียง อำเภอนาทวี บูรณาการกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ เพื่อเป็นการสืบสานประเ (อ่าน 1) 20 ก.ย. 60
วันที่ 19 ก.ย.60 รรบ้านเก่า(สะบ้าย้อย) จัดกิจกรรมทำขนม วันสารทเดือนสิบ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี แล (อ่าน 2) 20 ก.ย. 60
วันที่ 19 ก.ย.60 ร.ร.บ้านเก่า(สะบ้าย้อย) จัดกิจกรรมทำขนม วันสารทเดือนสิบ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี (อ่าน 2) 20 ก.ย. 60
15 ก.ย.2560 เวลา 10.00 น. ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการส่งเสริมการเรียน (อ่าน 2) 15 ก.ย. 60
วันที่8กันยายน2560 นางณิชภัทร เปียเซ่ง หัวหน้า กศน.ตำบลขุนตัดหวายและนางสุกัลญา เส็นมุลิ ครูผู้สอนคน (อ่าน 1) 10 ก.ย. 60
7 กันยายน 2560 โรงเรียนวัดคลองยอจัดฐานการเรียนรู้โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดให้กับนักเรียนทุกคน (อ่าน 2) 10 ก.ย. 60
ในวันที่ 5 กันยายน 2560 โรงเรียนชุมขนนิคมสร้างตนเองเทพาจัดกิจกรรมบูรณาการวันสารทเดือนสิบ เรียนรู้การ (อ่าน 4) 06 ก.ย. 60
5 กันยายน 2560 โรงเรียนวัดช่องเขาจัดกิจกรรมบูรณาการวันสารทเดือนสิบ เรียนรู้การทำขนมต้ม และประวัติควา (อ่าน 4) 06 ก.ย. 60
5 ก.ย.60 โรงเรียนบ้านเก่า(สะบ้าย้อย) ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรบ้านโหนด จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการการ (อ่าน 7) 06 ก.ย. 60
วันที่29-30สิงหาคม2560เครือข่ายโรงเรียนด่านชายแดนนาทวีได้จัดการแข่งขัน..กรีฑาและกีฬา.ภายในโรงเรียนใน (อ่าน 8) 04 ก.ย. 60
วันนี้ครูและนักเรียนโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ สังกัดสช.อ.นาทวี ร่วมกันสอนวิธีการทำตูปะ(ต้ม) เพื่อต้อมรับว (อ่าน 5) 31 ส.ค. 60
วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น ฝ่ายนันทนาการและสื่อความหมาย อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว ได้ดำเนิ (อ่าน 9) 31 ส.ค. 60
วันที่ 29 ส.ค.60 โรงเรียนวัดท่าประดู่ สพป.สข.3 จัดกิจกรรมวันอาเซียน เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเ (อ่าน 7) 31 ส.ค. 60
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียนบ้านนา ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจะนะ ระหว่างวันที่ 28- (อ่าน 6) 31 ส.ค. 60
การจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของ 8 โรงเรียนในตำบลท่าม่วง ในวันที่ 29 สิ (อ่าน 7) 31 ส.ค. 60
วันที่ 29 สค60 รร.บ้านเลียบ จัดกิจกรรมวันธงชาติไทย ครบ 100 ปี ในวันที่ 28 กันยายน 2560 เพื่อให้นักเร (อ่าน 8) 29 ส.ค. 60
28 ส.ค.2560 ชรบ.ตำบลแค ดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนบ้านแค. (สะมะแอ สาและ รายงาน (อ่าน 9) 28 ส.ค. 60
วันที่25 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านเทพา โรงเรียนบ้านป่ากอ และโรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง ร่วมกันจัดกิจกรรม (อ่าน 10) 28 ส.ค. 60
ดอกดาวเรืองที่โรงเรียนบ้านเคลียง สพป.สข.3 (อ่าน 8) 28 ส.ค. 60
ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี มาอบรมวิชาชีพระยะสั้น ช่างไฟฟ้าในอาค (อ่าน 7) 21 ส.ค. 60
คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ พิพิธภัณฑ (อ่าน 7) 21 ส.ค. 60
18 ส.ค.2560 รร.บ้านแค จัดกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อยบ้านแห่งอนาคต โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเด็กปฐมว (อ่าน 9) 21 ส.ค. 60
กิจกรรมเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย บ้านแห่งอนาคต ณ โรงเรียนบ้านเคลียง (อ่าน 7) 17 ส.ค. 60
โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออกร่วมกับ รพ.จะนะและหน่วยงานต่างๆ (อ่าน 7) 17 ส.ค. 60
พิธีเปิดค่ายทักษะชีวิต ยุวชนคนดี สพฐ. โดยมีประธานในพิธีเปิด นายอรุณ คานยู ประธานเครือข่ายอำเภอเทพา (อ่าน 8) 17 ส.ค. 60
นักเรียนโรงเรียนวัดคลองยอร่วมโครงการสานศิลป์ อิงธรรม จาก กฟผ โดยได้รับความรู้และฝึกการวาดภาพ การระบ (อ่าน 9) 17 ส.ค. 60
16 สิงหาคม 2560 นักเรียนแกนนำร.ร.วัดคลองยอให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดและร่วมกันเดินรณรงค์ ในหม (อ่าน 8) 17 ส.ค. 60
11/8/60โรงเรียนบ้านนา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560(สะมะแอ สาและ รายงาน) (อ่าน 13) 11 ส.ค. 60
11 ส.ค60 โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 1.บูรณาการการเรียนการสอน ในทุกกลุ่มสาระการเ (อ่าน 15) 11 ส.ค. 60