ผู้บริหาร

ดร อาดุลย์ พรมแสง
ผอ สพป สงขลา เขต 3
ติดต่อ
ลิงค์สำคัญ
สื่อ DLIT
obecmail.org
mailgoogle
สื่อ ทางไกลผ่านดาวเทียม
สื่อ แทปเล็ต
Thai School Lunch อาหารกลางวัน
เว็บไซต์งานเบญจรงค์สงขลา 3 ครั้งที่ 4
เว็บไซต์ศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมระดับภาค 2559
เว็บไซต์ศิลปะหัตถกรรมอำเภอจะนะ
เว็บไซต์ศิลปะหัตถกรรมอำเภอเทพา
เว็บไซต์ศิลปะหัตถกรรมอำเภอสะเดา
e-office amss
สำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 2559
ภาพเกษียร2559
เว็บไซต์ศิลปะหัตถกรรมเบญจรงค์สงขลา3
งบประมาณ60
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
vdo ติวสอบโอเน็ต
6 ยุทธศาสตร์
การรับสมัครธุรการ
เว็บไซต์ศิลปะหัตถกรรมอำเภอนาทวี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2015
ปรับปรุง 22/09/2017
สถิติผู้เข้าชม 1069654
Page Views 3325554
กลยุทธ์ที 1 การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ตัวแทนคณะครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา นำโครงงานงานวิจัย จำนวน 4 ชิ้นงาน เข้าร่วมป (อ่าน 8) 18 ก.ค. 60
กิจกรรมสานศิลป์อินธรรมกับการไฟฟ้าฝายผลิตจัดกิจกรรมให้ลูกโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 วันจันทร์ที่ 17 (อ่าน 7) 17 ก.ค. 60
วันที่14กค.60นางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ.กศน.อำเภอจะนะ มอบหมายให้นายจำเริญ หนูเกื้อ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด (อ่าน 9) 17 ก.ค. 60
วันที่14กค.60 นางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ.กศน.อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา นำคณะครู และนักศึกษาเข้าร่วมเดินขบวน (อ่าน 7) 17 ก.ค. 60
วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ.กศน.อำเภอจะนะ ครูปริญญา ศรีสุก ครูจิร (อ่าน 6) 17 ก.ค. 60
รร.บ้านลำเปาร่วมกับว.การอาชีพนาทวีจัดหลักสูตรงานอาชีพระยะสั้น เริ่มด้วยงานช่างเครื่องยนต์เล็กแก่นร.ร (อ่าน 8) 17 ก.ค. 60
วันที่ 15 กค. 2560 โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมาขอขอบคุณท่านรองปราณี สุวรรณะที่ได้รับมอบหมายจากท่านผอ.เข (อ่าน 10) 15 ก.ค. 60
;วันที่ 15 ก.ค. 2560 สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ได้อบรมกฏหมายจราจร การใช้รถใช้ถนน ให้กับนักเรียนโรงเร (อ่าน 12) 15 ก.ค. 60
วันนี้ 14 ก.ค.2560 คณะของปลัดอาวุโสอำเภอเทพามาตรวจเยี่ยม คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านควนตีหมุน (อ่าน 9) 14 ก.ค. 60
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านนา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา (อ่าน 9) 14 ก.ค. 60
วันนี้(13 ก.ค. 2560) เวลา 09.00 น. ดร.อภิเชษ คีรีโชติ รอง ผอ.สพป.สข.3 ได้ให้เกียรติไปเป็นประธานในพิ (อ่าน 10) 14 ก.ค. 60
คณะครูและนักเรียนรร.สังวาลย์วิท๒ จัดทำดอกไม้จันทน์ จำนวน 999 ดอกเพื่อส่งมอบให้กับอำเภอในโอกาสต่อไป (อ่าน 9) 14 ก.ค. 60
คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านเก่า(สะบ้าย้อย)นำดอกไม้จันทน์ จำนวน 899 ดอก ส่งเครือข่ายอำเภอสะบ้าย้อย (อ่าน 12) 14 ก.ค. 60
13 ก.ค.60 ศิษย์เก่ารร.บ้านแค ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาสนามสำหรับน้องๆ อนุบาล (อ่าน 12) 14 ก.ค. 60
วันนี้เวลา08.00-09.40 น ท่านนายอำเภอเทพา นายสนอง จันทร์รักษ์พร้อมด้วยปลัดอาวุโส หน่วยกองกำลังในพื้ (อ่าน 12) 13 ก.ค. 60
วันนี้เวลา08.00-09.40 น ท่านนายอำเภอเทพา นายสนอง จันทร์รักษ์พร้อมด้วยปลัดอาวุโส หน่วยกองกำลังในพื้ (อ่าน 15) 13 ก.ค. 60
เครือข่ายอำเภอเทพาจัดค่ายลูกเสืออต้านยาเสพติดภายในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 12 -14 กรกฎาคม พ.ศ.2560ประ (อ่าน 14) 12 ก.ค. 60
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นสับปะรดบริเวณโรงเรียน (อ่าน 13) 12 ก.ค. 60
โรงเรียนบ้านนา ได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ในการทำ EM จากน้ำซาวข้าว (อ่าน 19) 12 ก.ค. 60
วันที่ 11 ก ค 60 เวลา 08 00 น รองสุวรรณ ขวัญแก้ว รับมอบจาก ผอ สพป สข 3 ร่วมพิธีสักการะอนุสาวรีย์ท่าน (อ่าน 17) 12 ก.ค. 60
กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมสองศาสน์สัมพันธ์เชิงบูรณาการสู่สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ถวายความอาลัยแด่ (อ่าน 13) 12 ก.ค. 60
11ก.ค.60 กิจกรรมลดเวลาเรียน. เพิ่มเวลารู้. เน้นเรียนรู้อย่างมีความสุข ของ รร บ้านหว้าหลัง อ.จะนะ จ. (อ่าน 16) 12 ก.ค. 60
โรงเรียนบ้านลางา ได้จัดกิจกรรมโครงงานการทำขนมข้าวเหนียวหวานในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (อ่าน 17) 11 ก.ค. 60
โรงเรียนชุมชนวัดควนมีดนำนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ไปสถานที่สำคัญในชุมชน....หน่วยการเรียนรู้ชุมชนที่รัก... (อ่าน 15) 11 ก.ค. 60
โรงเรียนบ้านลางา ได้รับมอบต้นดาวเรืองจากคณะครูและนักเรียน พร้อมปลูกต้นดาวเรืองบริเวณโรงเรียน (อ่าน 13) 11 ก.ค. 60
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านลางา ได้จัดกิจกรรมเสวนาเรื่องสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบา (อ่าน 19) 11 ก.ค. 60
ศูนย์ กศน.อำเภอจะนะ จัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลสะพานไม้แก่น ประชุมเครือข่ายผู้ (อ่าน 12) 11 ก.ค. 60
ศูนย์ กศน.อำเภอจะนะ จัดกิจกรรม 1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา (เศรษฐกิจพอเพียง) 18 ปอเนาะ ในพื้นที่อำเภอจะ (อ่าน 16) 11 ก.ค. 60
ทางโรงเรียน เครือข่ายอำเภอสะเดา ส่งมอบดอกไม้จันทน์ ให้ที่ว่าการอำเภอสะเดา ในวันนี้ค่ะ (อ่าน 15) 11 ก.ค. 60
กศน.อำเภอจะนะ จ.สงขลา ร่วมรณรงค์ต้านยาเสพติดใน14ตำบลในพื้นที่ (อ่าน 15) 11 ก.ค. 60