ผู้บริหาร

ดร อาดุลย์ พรมแสง
ผอ สพป สงขลา เขต 3
ติดต่อ
ลิงค์สำคัญ
สื่อภาษาอังกฤษ eng24
สื่อ DLIT
obecmail.org
mailgoogle
สื่อ ทางไกลผ่านดาวเทียม
การเรียนภาษาอังกฤษ
สื่อเทปเล็ตotpc
ทรูปลูกปัญญา
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับเขตพื้นที่
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับภาค
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับอำเภอ
DMC ข้อมูลนักเรียน2560
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
ประเมินการอ่านออกเขียนได้ e-MES
ประกาศผลงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคครั้งที่ 67
แบบรายงานสภาพปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต
ติวฟรีดอทคอม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2015
ปรับปรุง 17/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 1826508
Page Views 5610464
กลยุทธ์ที 1 การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นสับปะรดบริเวณโรงเรียน (อ่าน 64) 12 ก.ค. 60
โรงเรียนบ้านนา ได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ในการทำ EM จากน้ำซาวข้าว (อ่าน 80) 12 ก.ค. 60
วันที่ 11 ก ค 60 เวลา 08 00 น รองสุวรรณ ขวัญแก้ว รับมอบจาก ผอ สพป สข 3 ร่วมพิธีสักการะอนุสาวรีย์ท่าน (อ่าน 86) 12 ก.ค. 60
กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมสองศาสน์สัมพันธ์เชิงบูรณาการสู่สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ถวายความอาลัยแด่ (อ่าน 74) 12 ก.ค. 60
11ก.ค.60 กิจกรรมลดเวลาเรียน. เพิ่มเวลารู้. เน้นเรียนรู้อย่างมีความสุข ของ รร บ้านหว้าหลัง อ.จะนะ จ. (อ่าน 75) 12 ก.ค. 60
โรงเรียนบ้านลางา ได้จัดกิจกรรมโครงงานการทำขนมข้าวเหนียวหวานในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (อ่าน 96) 11 ก.ค. 60
โรงเรียนชุมชนวัดควนมีดนำนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ไปสถานที่สำคัญในชุมชน....หน่วยการเรียนรู้ชุมชนที่รัก... (อ่าน 78) 11 ก.ค. 60
โรงเรียนบ้านลางา ได้รับมอบต้นดาวเรืองจากคณะครูและนักเรียน พร้อมปลูกต้นดาวเรืองบริเวณโรงเรียน (อ่าน 104) 11 ก.ค. 60
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านลางา ได้จัดกิจกรรมเสวนาเรื่องสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบา (อ่าน 78) 11 ก.ค. 60
ศูนย์ กศน.อำเภอจะนะ จัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลสะพานไม้แก่น ประชุมเครือข่ายผู้ (อ่าน 67) 11 ก.ค. 60
ศูนย์ กศน.อำเภอจะนะ จัดกิจกรรม 1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา (เศรษฐกิจพอเพียง) 18 ปอเนาะ ในพื้นที่อำเภอจะ (อ่าน 70) 11 ก.ค. 60
ทางโรงเรียน เครือข่ายอำเภอสะเดา ส่งมอบดอกไม้จันทน์ ให้ที่ว่าการอำเภอสะเดา ในวันนี้ค่ะ (อ่าน 77) 11 ก.ค. 60
กศน.อำเภอจะนะ จ.สงขลา ร่วมรณรงค์ต้านยาเสพติดใน14ตำบลในพื้นที่ (อ่าน 71) 11 ก.ค. 60
วันที่ 7-9 ก.ค. 2560 คุณครูปราณี มณีประวัติ นำนักเรียนโรงเรียนมหิดลจำนวน 9 คน เข้าร่วม \\ (อ่าน 88) 10 ก.ค. 60
โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม...เครือข่ายด่านชายแดนนาทวี ได้นำนักเรียนครูและบุคลากร..ถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้าน (อ่าน 93) 09 ก.ค. 60
พิธีเปิดกีฬาสีสี่สัมพันธ์ (โรงเรียนวัดปริก,โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์,โรงเรียนบ้านท่าไทร,โรงเรียนบ้านควนเ (อ่าน 75) 08 ก.ค. 60
ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งไพล ร่วมแห่เทียนพรรษา ณ วัดทุ่งไพล (อ่าน 76) 08 ก.ค. 60
พานักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง ออกงานสัมพันชุมชน เชิญเจ้าเข้าศาล ณ ศาลเจ้าฮกเต็กแป๊ะกง ปาดังเบซาร์ (อ่าน 81) 08 ก.ค. 60
โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ จัดค่ายปฏิบัติธรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โครงการส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาใ (อ่าน 74) 08 ก.ค. 60
7 ก.ค.2560 โรงเรียนบ้านเกาะค่างจัดแข่งขันกีฬาสีชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 83) 08 ก.ค. 60
โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (อ่าน 144) 20 มิ.ย. 60
โรงเรียนบ้านประกอบ จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน (อ่าน 119) 16 มิ.ย. 60
โรงเรียนวัดวังไทร จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู (อ่าน 122) 16 มิ.ย. 60
โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน จัดกิจกรรมไหว้ครู (อ่าน 106) 15 มิ.ย. 60
หาเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง (อ่าน 128) 15 มิ.ย. 60
รร.วัดช่องเขา จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ (อ่าน 106) 14 มิ.ย. 60
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง ได้รับการส่งเสริมความรู้ในเรื่องภูมิคุมกันยาเสพติดในโรงเรียน (อ่าน 120) 12 มิ.ย. 60
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำลัด (อ่าน 120) 09 มิ.ย. 60
โรงเรียนบ้านนา จัดกิจกรรมวันไหว้ครู (อ่าน 84) 09 มิ.ย. 60
โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด จัดกิจกรรมวันไหว้ครู (อ่าน 80) 09 มิ.ย. 60