ผู้บริหาร


กลุ่มงาน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
นิติกร
หน่วยตรวจสอบ
คุรุสภาเขตพื้นที่
กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการ และลูกจ้าง
ลิงค์สำคัญ
สื่อภาษาอังกฤษ eng24
สื่อ DLIT
obecmail.org
mailgoogle
สื่อ ทางไกลผ่านดาวเทียม
การเรียนภาษาอังกฤษ
สื่อเทปเล็ตotpc
ทรูปลูกปัญญา
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับเขตพื้นที่
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับภาค
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับอำเภอ
DMC ข้อมูลนักเรียน2561
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
ประเมินการอ่านออกเขียนได้ e-MES
ประกาศผลงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคครั้งที่ 67
แบบรายงานสภาพปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต
ติวฟรีดอทคอม
โปรแกรม set
การบริหารรายจ่ายประจำปี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2015
ปรับปรุง 19/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 1899944
Page Views 5793957
กลยุทธ์ที 2 การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน
28 ปีการศึกษา 2560 ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ งานทักษะเครื่องยนต์เล็ก ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ร (อ่าน 122) 13 ธ.ค. 60
5-9 ธันวาคม 2560 ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธ์ R ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา (อ่าน 88) 12 ธ.ค. 60
5-9 ธันวาคม 2560 ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ นางสาวสุทธิดา จันทร์ชูศรี ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดร้องเพลงไทยสากล ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 28 ปี (อ่าน 88) 12 ธ.ค. 60
28 ปีการศึกษา 2560 ขอแสดงความยินดี กับนายบารมี สะอาด นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ นายบารมี สะอาด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีไทย. ชนิดเครื่องดนตรีจเข้ ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้น (อ่าน 66) 12 ธ.ค. 60
5 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ออกให้บริการตรวจเช็คซ่อมบำรุงรถจักรยายนต์ เครื่องจักรทางการเกษตร และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ที่ได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วม ภายใต้โครงงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center ) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ หมู่ 4 บ้านควนจ (อ่าน 102) 12 ธ.ค. 60
8 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ออกให้บริการตรวจเช็คซ่อมบำรุงรถจักรยายนต์ เครื่องจักรทางการเกษตร และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ที่ได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วม ภายใต้โครงงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center ) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ หมู่ 7 บ้านจะโห (อ่าน 102) 12 ธ.ค. 60
6 ธันวาคม 2560 สอศ.ลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมภาคใต้//ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบหมายให้ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ มอบถุงยัง ชีพจำนวน 500 ชุด (อ่าน 79) 08 ธ.ค. 60
1 ธันวาคม 2560 จดหมายข่่าว กศน.อำเภอเทพา (อ่าน 57) 01 ธ.ค. 60
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะบ้าย้อย วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ได้นำครูและนักศึกษาเข้าร่วม "การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่" ในประเภทที่ 10 โปรแกรมคำนวณรับซื้อน้ำยางพาราสด และประเภทที่ 7 ส้มแขกลอยแก้ว ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ อ (อ่าน 68) 01 ธ.ค. 60
จดหมายข่่าว กศน.อำเภอจะนะ ประจำวันที่ 23 พ.ย. 2560 ฉบับที่ 31/2561 (อ่าน 92) 23 พ.ย. 60
จดหมายข่่าว กศน.อำเภอจะนะ ประจำวันที่ 17 พ.ย. 2560 ฉบับที่ 23-24/2561 (อ่าน 68) 23 พ.ย. 60
จดหมายข่่าว กศน.อำเภอเทพา ประจำวันที่ 20 พ.ย. 2560 ฉบับที่ 11/2561 (อ่าน 56) 23 พ.ย. 60
จดหมายข่่าว กศน.อำเภอจะนะ ประจำวันที่ 21 พ.ย. 2560 ฉบับที่ 26/2561 (อ่าน 65) 23 พ.ย. 60
จดหมายข่่าว กศน.อำเภอเทพา ประจำวันที่ 21 พ.ย. 2560 ฉบับที่ 11-12/2561 (อ่าน 60) 23 พ.ย. 60
22 พฤศจิกายน 2560 ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคจะนะจัดโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา (อ่าน 78) 22 พ.ย. 60
ข่าวสาร กศน.อำเภอจะนะ ประจำวันที่ 22 พ.ย. 2561 (อ่าน 60) 22 พ.ย. 60
22 พ.ย. 2560 จดหมายข่าว กศน.อำเภอสะบ้าย้อย (อ่าน 83) 22 พ.ย. 60
วันที่ 22 พ.ย. 2560 ข่าวสาร วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ฉบับที่ 4-5 ปีที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ได้รับมอบหมายจากอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ในการเตรียมความพร้อมในการประชุมวิชาการ (อ่าน 53) 22 พ.ย. 60
9 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ลงนามความร่วมมือ กับ บริษัท เบดดิ้ง ฮูซ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมยางพารา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ ในการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อส่งเสริม (อ่าน 72) 20 พ.ย. 60
15 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ภายใต้โครงการนิเทศองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ (อ่าน 108) 17 พ.ย. 60
ภาพข่าวกิจกรรม สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ประจำวันที่ 13-15 พ.ย. 2560 (อ่าน 62) 17 พ.ย. 60
จดหมายข่าว กศน.อำเภอเทพา ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ฉบับที่ 7/ 2561 (อ่าน 76) 17 พ.ย. 60
วันที่ 16 พ.ย. 2560 นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่งส่งเสริมฯ เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอล "MOE CUP" (อ่าน 56) 17 พ.ย. 60
จดหมายข่าว กศน.อำเภอจะนะ ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ฉบับที่ 22/2561 (อ่าน 75) 17 พ.ย. 60
วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพนาทวี รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับกลุ่มจังหวัด พัทลุง สงขลา สตูล องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง 2 วิทยาลัยการอาชีพนาทวี (อ่าน 62) 16 พ.ย. 60
วันที่ 11 พ.ย. 2560 นักเรียนโรงเรียนบ้านนาทวี ได้รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมศึกษา ในการแข่งขันหุ่นยนต์ STEM ROBOFISH 2017 ณ เมืองอัลลอสตาร์ รัฐเคด้าห์ ประเทศเมเลเซีย (อ่าน 73) 13 พ.ย. 60
11 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนบ้านนาได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ณ สนามหญ้าเทียมวินดิ้งสปอร์ตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ รุ่น 10 ปี รางวัลปัดเตะยอดเยี่ยม รุ่น 10 ปี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง รุ่น 12 ปี (อ่าน 78) 13 พ.ย. 60
11 พ.ย 2560 นายมูฮำหมัด มะประสิทธิ์ รองผู้นวยการโรงเรียนบ้านนา และนักฟุตบอลอายุไม่เกิน 12 ปี ขอบคุณผู้จัดการและเลขาทีมสงขลายูไนเต็ดทีมามอบเสี้อให้เด็กๆ (อ่าน 97) 12 พ.ย. 60
วันนี้11/11/2560โรงเรียนบ้านนาทวีเข้าร่วมการแข่งขัน STEM ROBOFISH 2017 เมือง อัลลอสตาร์ รัฐเคด้าห์ ประเทศมาเลเซีย ทีมบ้านนาทวี A รับรางวัลชนะเลิศ ด.ช. กฤติธี ราชหงษ์ ด.ช. ธนสาร แดงแก้ว ทีมนาทวี B รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.สุรนันท์ พรหมราช ด.ญ. ว (อ่าน 65) 11 พ.ย. 60
7 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียน สพป. สงขลาเขต 3 มี โรงเรียนบ้านสม็อง โรงเรียนบ้านปริกใต้ฯ และ โรงเรียนบ้านป่าเร็ด ได้สอบวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านและการเขียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 ของนักเรียนครั้งที่1 ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 96) 07 พ.ย. 60