ผู้บริหาร

ดร อาดุลย์ พรมแสง
ผอ สพป สงขลา เขต 3
ติดต่อ
ลิงค์สำคัญ
สื่อ DLIT
obecmail.org
mailgoogle
สื่อ ทางไกลผ่านดาวเทียม
สื่อ แทปเล็ต
Thai School Lunch อาหารกลางวัน
เว็บไซต์งานเบญจรงค์สงขลา 3 ครั้งที่ 4
เว็บไซต์ศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมระดับภาค 2559
เว็บไซต์ศิลปะหัตถกรรมอำเภอจะนะ
เว็บไซต์ศิลปะหัตถกรรมอำเภอเทพา
เว็บไซต์ศิลปะหัตถกรรมอำเภอสะเดา
e-office amss
สำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 2559
ภาพเกษียร2559
เว็บไซต์ศิลปะหัตถกรรมเบญจรงค์สงขลา3
งบประมาณ60
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
vdo ติวสอบโอเน็ต
6 ยุทธศาสตร์
การรับสมัครธุรการ
เว็บไซต์ศิลปะหัตถกรรมอำเภอนาทวี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2015
ปรับปรุง 22/09/2017
สถิติผู้เข้าชม 1069619
Page Views 3325517
กลยุทธ์ที 2 การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน
เมื่อวันที่ 18 ก.ย.60 ด.ช.ภราดร สมสีลา และ ด.ช.เฉลิมชนม์ เสมมณีย์ นักเรียนโรงเรียนบ้านเคลียง สพป.สข. (อ่าน 0) 20 ก.ย. 60
วันนี้ สช.นาทวี จัดเลี้ยงต้อนรับ นายหั้ว. ศรีสุด มาดำรงตำแหน่งผอ.สช.นาทวี คะ (อ่าน 0) 19 ก.ย. 60
กศนจังหวัดสงขลาจัดโครงการประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 18-19 กันย (อ่าน 0) 19 ก.ย. 60
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน-หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพนาทวี (อ่าน 3) 13 ก.ย. 60
13 กันยายน 2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบปร (อ่าน 1) 13 ก.ย. 60
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดสงขลาได้บรรยายพิเศษ เรื่อง การทุจริตคอร์รับชันที่มี (อ่าน 6) 07 ก.ย. 60
วันที่7-8 กันยายน2560 สพป.สข.3 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนปฐมวัยเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้ว (อ่าน 7) 07 ก.ย. 60
มุทิตาจิต ประจำปี ๒๕๖๐ “จารึกอยู่ในใจศิษย์ทุกคน” นางสาวศิณี วรพรรดิศาล ตำแหน่ง นายกองค์การ (อ่าน 4) 06 ก.ย. 60
4 /9/60 ประชุมคณะกรรมการ แข่งขันทักษะวิชาการอำเภอนาทวี ณ ห้องประชุม ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง โรงเรียนบ้า (อ่าน 7) 04 ก.ย. 60
1 กันยายน พ.ศ. 2560 วันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ๑ กันยายน ๒๕๖๐ (อ่าน 5) 02 ก.ย. 60
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ขอแสดงความยินดี กับนายชรินทร์ หลีเจริญ นักศึกษาแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ระดับชั้น ป (อ่าน 3) 02 ก.ย. 60
วันที่29-30สิงหาคม2560เครือข่ายโรงเรียนด่านชายแดนนาทวีได้จัดการแข่งขัน..กรีฑาและกีฬา.ภายในโรงเรียนใน (อ่าน 4) 02 ก.ย. 60
30 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ (อ่าน 4) 31 ส.ค. 60
29 - 30 สิงหาคม โรงเรียนศาสนุอุปถัมภ์ ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา (สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอน (อ่าน 4) 31 ส.ค. 60
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับประเทศเกาหลีใต้ ดร.รุจิรา แกล้วทะนงค์ ผู้อำนวยการว (อ่าน 4) 31 ส.ค. 60
23 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพนาทวีต้อนรับนักศึกษาจาก มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา เข้าศึกษาดูงาน (อ่าน 4) 31 ส.ค. 60
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อส่งเสริมการจัดทำ (อ่าน 4) 31 ส.ค. 60
ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โค (อ่าน 4) 31 ส.ค. 60
17-31 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพนาทวีร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครู นักเรียนนักศึกษา ไทย-มาเลเซีย ระหว่ (อ่าน 4) 31 ส.ค. 60
29 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดโครงการอาชีวะพัฒนา แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วท.จะนะ นักศึกษา ปวส.2 (อ่าน 4) 31 ส.ค. 60
29 สิงหาคม 2560 วันนี้ครูและนักเรียนโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ สังกัดสช.อ.นาทวี ร่วมกันสอนวิธีการทำตูปะ(ต้ (อ่าน 6) 31 ส.ค. 60
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียนบ้านนา ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจะนะ ระหว่างวันที่ 28- (อ่าน 4) 30 ส.ค. 60
30/8/2560โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ(สะมะแอ ส (อ่าน 4) 30 ส.ค. 60
26 สิงหาคม 2560 นักเรียนร.ร.วัดคลองยอเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 23 (อ่าน 5) 29 ส.ค. 60
วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. กศน.อำเภอจะนะ นำโดยนางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ กศน.อำเภอจะนะ และบุค (อ่าน 4) 29 ส.ค. 60
วันที่ 25 ส.ค.60 เวลา 09.00 น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันก (อ่าน 8) 25 ส.ค. 60
คนพันธุ์อาร์โตไปไม่โกง ดร.รุจิรา แกล้วทะนงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา พร้อมด้วยคณะครูและนั (อ่าน 5) 22 ส.ค. 60
เพื่อนบัญชีคนเก่ง ตัวแทนนักเรียนสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดั (อ่าน 8) 22 ส.ค. 60
คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ พิพิธภัณฑ (อ่าน 7) 21 ส.ค. 60
วันที่ 19 ส.ค.60 เวลา 08.30 น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคคล (อ่าน 9) 19 ส.ค. 60