ผู้บริหาร

ดร อาดุลย์ พรมแสง
ผอ สพป สงขลา เขต 3
ติดต่อ
ลิงค์สำคัญ
สื่อ DLIT
obecmail.org
mailgoogle
สื่อ ทางไกลผ่านดาวเทียม
สื่อ แทปเล็ต
Thai School Lunch อาหารกลางวัน
เว็บไซต์งานเบญจรงค์สงขลา 3 ครั้งที่ 4
เว็บไซต์ศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมระดับภาค 2559
เว็บไซต์ศิลปะหัตถกรรมอำเภอจะนะ
เว็บไซต์ศิลปะหัตถกรรมอำเภอเทพา
เว็บไซต์ศิลปะหัตถกรรมอำเภอสะเดา
e-office amss
สำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 2559
ภาพเกษียร2559
เว็บไซต์ศิลปะหัตถกรรมเบญจรงค์สงขลา3
งบประมาณ60
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
vdo ติวสอบโอเน็ต
6 ยุทธศาสตร์
การรับสมัครธุรการ
เว็บไซต์ศิลปะหัตถกรรมอำเภอนาทวี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2015
ปรับปรุง 20/09/2017
สถิติผู้เข้าชม 1060033
Page Views 3299691
กลยุทธ์ที 2 การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน
ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี มาอบรมวิชาชีพระยะสั้น ช่างไฟฟ้าในอาค (อ่าน 7) 19 ส.ค. 60
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 นายอดินันท ์ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิ (อ่าน 6) 19 ส.ค. 60
วันที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลาเขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถา (อ่าน 6) 19 ส.ค. 60
วันที่ 17 ส.ค.60 ทางเจ้าหน้าที่อนามัยลางา มาตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นป.3-4 (อ่าน 5) 17 ส.ค. 60
ในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 กฟผ.มาให้ความรู้นักเรียนโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ในกิจกรรมศิลปะกั (อ่าน 6) 15 ส.ค. 60
วันที่ 12 ส.ค.60 เวลา 17.30 น. ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลา (อ่าน 6) 13 ส.ค. 60
12 ส.ค.2560 เวลา 08.30 น. ผอ.สพป.สงขลา เขต3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคคลากรในสั (อ่าน 7) 13 ส.ค. 60
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 06.00 น.นางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอจะนะ นำคณะครู กศน ร่วมทำบ (อ่าน 5) 12 ส.ค. 60
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 กศนอำเภอเทพา โดยนายพงษ์ศักดิ์. ศรีเวชนันต ์ผอ. กศน (อ่าน 3) 12 ส.ค. 60
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 กศน.ตำบลสะกอม จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง โดยนางอามีเราะห์ ยุโส๊ะ นางสาวสุพรรณี (อ่าน 4) 12 ส.ค. 60
11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนวัดท่าประดู่ และทีมงาน DLIT สพป สงขลา เขต 3 ได้ทำการตรวจสอบอุปกรณ์ และกล้อง (อ่าน 4) 11 ส.ค. 60
วันที่11สค.60นายร่อศักดิ์ เหะเหร็ม,นายยัฟรี หมันเส็น,นายซุลกัรนัย หลีจำเริญ ครูอาสาฯในสถาบันศึกษาปอเ (อ่าน 5) 11 ส.ค. 60
11 สิงหาคม 2560 นายสนอง จันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพาและบุคลากรเครือข่ายร.ร.ขุนเขาแหลมขาม ร่วมเป็นกำลังใจ (อ่าน 7) 11 ส.ค. 60
วันที่ 9 สิงหาคม 2560นายสนอง จันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและขอบคุณหัวหน้าส (อ่าน 6) 10 ส.ค. 60
8 ส.ค. ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 เยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียนแข่งขัน ทักษะวิชาการทางคณิตศาสตร์ คัดเลือกระดับเข (อ่าน 9) 09 ส.ค. 60
นางสาวฮาหวา ปอทอง และนางสาวฮายาตี จำปากลาย ครู กศน.อำเภอสะเดาได้รับมอบหมาย จาก ผอ.บุปผาชาติ เรืองกู (อ่าน 5) 09 ส.ค. 60
8 สิงหาคม 2560 โรงเรียนวัดคลองยอ เข้าพิธีรับมอบหนังสือ โครงการหนังสือห้องสมุดเพื่อน้อง ปีที่ 5 จากกา (อ่าน 15) 09 ส.ค. 60
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายภราดร สมสีลา ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ น (อ่าน 8) 09 ส.ค. 60
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา นำทีมขบวนพาเห (อ่าน 7) 09 ส.ค. 60
เมื่อวันที่ 4 ส.ค.60 โรงเรียนบ้านลางาจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ชุมชนร่วมกับชุมชนใกล้เคียง (อ่าน 7) 08 ส.ค. 60
โรงเรียนสรรเสริญอิสลาม ต.จะโหนง อ.จะนะ งานเปิดโลกการศึกษาและวัฒนธรรมอิสลาม 5-6 ส.ค. 2560 (อ่าน 6) 07 ส.ค. 60
โรงเรียนสรรเสริญอิสลาม ต.จะโหนง ร่วมกันคิด ร่วมกันสร้าง ร่วมกันทำ เสร็จจนได้นะค่ะหนูๆ...เรียนรู้เรื่ (อ่าน 6) 07 ส.ค. 60
กีฬาสี รร.ชุมชนบ้านทางควาย ปี60 วันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 (อ่าน 6) 06 ส.ค. 60
5 ส.ค. 2560 เวลา 09.00 น. ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 เป็นประธานประชุมชี้แจงให้ความเข้าใจในลำดับและวิธีการในก (อ่าน 8) 06 ส.ค. 60
เปิดเปิดโลกการศึกษาและวัฒนธรรมอิสลามอำเภอจะนะ สู่สันติสุข 5-6 ส.ค.60 (อ่าน 7) 06 ส.ค. 60
ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เครือข่ายโรงเรียนสหมิตร(นิคมเทพา) 11 รร. จัดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ใน (อ่าน 7) 04 ส.ค. 60
โรงเรียนบ้านโคกสิเหรงจัดกีฬาสี "สิเหรงเกมส์ครั้งที่๑" ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง..คณะกรรมการสถ (อ่าน 8) 04 ส.ค. 60
ตัวแทนนักศึกษาภาควิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เข้าร่วมแข่งขันการประกวด แผนตลาดออนไลน์ "ผลิตภ (อ่าน 5) 03 ส.ค. 60
ท่านธัชพงศ์ วิสุทธิสังวร อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๙ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ศาลยุติธรรมเผย (อ่าน 6) 03 ส.ค. 60
2 ส.ค. 2560 เวลา 08.30 น. ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูสอนพระพุท (อ่าน 9) 02 ส.ค. 60