ผู้บริหาร

ดร อาดุลย์ พรมแสง
ผอ สพป สงขลา เขต 3
ติดต่อ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2015
ปรับปรุง 17/11/2017
สถิติผู้เข้าชม 1267044
Page Views 4047134
กลยุทธ์ที 2 การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน
4 /9/60 ประชุมคณะกรรมการ แข่งขันทักษะวิชาการอำเภอนาทวี ณ ห้องประชุม ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง โรงเรียนบ้า (อ่าน 20) 04 ก.ย. 60
1 กันยายน พ.ศ. 2560 วันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ๑ กันยายน ๒๕๖๐ (อ่าน 14) 02 ก.ย. 60
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ขอแสดงความยินดี กับนายชรินทร์ หลีเจริญ นักศึกษาแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ระดับชั้น ป (อ่าน 13) 02 ก.ย. 60
วันที่29-30สิงหาคม2560เครือข่ายโรงเรียนด่านชายแดนนาทวีได้จัดการแข่งขัน..กรีฑาและกีฬา.ภายในโรงเรียนใน (อ่าน 17) 02 ก.ย. 60
30 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ (อ่าน 15) 31 ส.ค. 60
29 - 30 สิงหาคม โรงเรียนศาสนุอุปถัมภ์ ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา (สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอน (อ่าน 19) 31 ส.ค. 60
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับประเทศเกาหลีใต้ ดร.รุจิรา แกล้วทะนงค์ ผู้อำนวยการว (อ่าน 14) 31 ส.ค. 60
23 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพนาทวีต้อนรับนักศึกษาจาก มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา เข้าศึกษาดูงาน (อ่าน 15) 31 ส.ค. 60
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อส่งเสริมการจัดทำ (อ่าน 15) 31 ส.ค. 60
ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โค (อ่าน 14) 31 ส.ค. 60
17-31 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพนาทวีร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครู นักเรียนนักศึกษา ไทย-มาเลเซีย ระหว่ (อ่าน 16) 31 ส.ค. 60
29 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดโครงการอาชีวะพัฒนา แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วท.จะนะ นักศึกษา ปวส.2 (อ่าน 14) 31 ส.ค. 60
29 สิงหาคม 2560 วันนี้ครูและนักเรียนโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ สังกัดสช.อ.นาทวี ร่วมกันสอนวิธีการทำตูปะ(ต้ (อ่าน 17) 31 ส.ค. 60
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียนบ้านนา ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจะนะ ระหว่างวันที่ 28- (อ่าน 13) 30 ส.ค. 60
30/8/2560โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ(สะมะแอ ส (อ่าน 13) 30 ส.ค. 60
26 สิงหาคม 2560 นักเรียนร.ร.วัดคลองยอเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 23 (อ่าน 16) 29 ส.ค. 60
วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. กศน.อำเภอจะนะ นำโดยนางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ กศน.อำเภอจะนะ และบุค (อ่าน 14) 29 ส.ค. 60
วันที่ 25 ส.ค.60 เวลา 09.00 น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันก (อ่าน 19) 25 ส.ค. 60
คนพันธุ์อาร์โตไปไม่โกง ดร.รุจิรา แกล้วทะนงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา พร้อมด้วยคณะครูและนั (อ่าน 17) 22 ส.ค. 60
เพื่อนบัญชีคนเก่ง ตัวแทนนักเรียนสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดั (อ่าน 20) 22 ส.ค. 60
คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ พิพิธภัณฑ (อ่าน 22) 21 ส.ค. 60
วันที่ 19 ส.ค.60 เวลา 08.30 น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคคล (อ่าน 22) 19 ส.ค. 60
วันที่ 19 สิงหาคม 2560 กศนอำเภอเทพาโดยนายพงษ์ศักดิ์ ศรีเวชนันต์ ผอ.กศน.์อำเภอเทพา พร้อมด้วยบุคลากรก (อ่าน 27) 19 ส.ค. 60
ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี มาอบรมวิชาชีพระยะสั้น ช่างไฟฟ้าในอาค (อ่าน 20) 19 ส.ค. 60
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 นายอดินันท ์ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิ (อ่าน 18) 19 ส.ค. 60
วันที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลาเขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถา (อ่าน 18) 19 ส.ค. 60
วันที่ 17 ส.ค.60 ทางเจ้าหน้าที่อนามัยลางา มาตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นป.3-4 (อ่าน 18) 17 ส.ค. 60
ในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 กฟผ.มาให้ความรู้นักเรียนโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ในกิจกรรมศิลปะกั (อ่าน 17) 15 ส.ค. 60
วันที่ 12 ส.ค.60 เวลา 17.30 น. ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลา (อ่าน 15) 13 ส.ค. 60
12 ส.ค.2560 เวลา 08.30 น. ผอ.สพป.สงขลา เขต3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคคลากรในสั (อ่าน 18) 13 ส.ค. 60