ผู้บริหาร

ดร อาดุลย์ พรมแสง
ผอ สพป สงขลา เขต 3
ติดต่อ
ลิงค์สำคัญ
สื่อภาษาอังกฤษ eng24
สื่อ DLIT
obecmail.org
mailgoogle
สื่อ ทางไกลผ่านดาวเทียม
การเรียนภาษาอังกฤษ
สื่อเทปเล็ตotpc
ทรูปลูกปัญญา
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับเขตพื้นที่
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับภาค
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับอำเภอ
DMC ข้อมูลนักเรียน2560
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
ประเมินการอ่านออกเขียนได้ e-MES
ประกาศผลงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคครั้งที่ 67
แบบรายงานสภาพปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต
ติวฟรีดอทคอม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2015
ปรับปรุง 17/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 1826556
Page Views 5610558
กลยุทธ์ที 2 การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน
3 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยเทคจะนะ เป็นเจ้าภาพการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอจะนะ โดยมีนายสุรินทร์ สุริย (อ่าน 45) 03 ต.ค. 60
APACC Audit Opening Ceremony at POLIMAS, Malaysia ดร.รุจิรา แกล้วทะนงค์ ผู้อำนวยการวิทยาล (อ่าน 58) 03 ต.ค. 60
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เบญจรงค์สงขลา 3 ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2560 2-3 ตุลาคม 2560 (อ่าน 78) 02 ต.ค. 60
วันที่2ตุลาคม รร.บ้านกรงอิตำร่วมแข่งขันวิชาการ ในกิจกรรมนำ้พริกผักสดเครื่องเคียง (อ่าน 52) 02 ต.ค. 60
วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ "น้อมนำคำพ่อสอน สานต่อที่พ่อทำ" นายภักดี ดอกดวง ตำแหน่ง ห (อ่าน 52) 01 ต.ค. 60
วันที่ 30 ก.ย. - 4 ต.ค 60 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเป็นผู้นำ ณ ค่ายรัตนพล กองพลพัฒนาที (อ่าน 68) 01 ต.ค. 60
วันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2560 โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ขึ้น (อ่าน 49) 01 ต.ค. 60
ในวันที่ 28 ก.ย 2560 เวลา 08.00 น. คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา อำเภอ (อ่าน 51) 28 ก.ย. 60
วันที่28กันยายน2560 เวลา 08.00 น.นางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอจะนะ นำคณะครูบุคลากร ลูกจ้าง (อ่าน 43) 28 ก.ย. 60
26-28 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านนาทวีจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการขยะในสถานศึกษา"โรงเรียนปลอดขยะสัญ (อ่าน 60) 27 ก.ย. 60
วันที่ 24 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการอบ (อ่าน 57) 24 ก.ย. 60
เมื่อวันที่ 18 ก.ย.60 ด.ช.ภราดร สมสีลา และ ด.ช.เฉลิมชนม์ เสมมณีย์ นักเรียนโรงเรียนบ้านเคลียง สพป.สข. (อ่าน 46) 20 ก.ย. 60
วันนี้ สช.นาทวี จัดเลี้ยงต้อนรับ นายหั้ว. ศรีสุด มาดำรงตำแหน่งผอ.สช.นาทวี คะ (อ่าน 51) 19 ก.ย. 60
กศนจังหวัดสงขลาจัดโครงการประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 18-19 กันย (อ่าน 54) 19 ก.ย. 60
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน-หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพนาทวี (อ่าน 71) 13 ก.ย. 60
13 กันยายน 2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบปร (อ่าน 66) 13 ก.ย. 60
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดสงขลาได้บรรยายพิเศษ เรื่อง การทุจริตคอร์รับชันที่มี (อ่าน 66) 07 ก.ย. 60
วันที่7-8 กันยายน2560 สพป.สข.3 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนปฐมวัยเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้ว (อ่าน 61) 07 ก.ย. 60
มุทิตาจิต ประจำปี ๒๕๖๐ “จารึกอยู่ในใจศิษย์ทุกคน” นางสาวศิณี วรพรรดิศาล ตำแหน่ง นายกองค์การ (อ่าน 65) 06 ก.ย. 60
4 /9/60 ประชุมคณะกรรมการ แข่งขันทักษะวิชาการอำเภอนาทวี ณ ห้องประชุม ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง โรงเรียนบ้า (อ่าน 72) 04 ก.ย. 60
1 กันยายน พ.ศ. 2560 วันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ๑ กันยายน ๒๕๖๐ (อ่าน 59) 02 ก.ย. 60
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ขอแสดงความยินดี กับนายชรินทร์ หลีเจริญ นักศึกษาแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ระดับชั้น ป (อ่าน 68) 02 ก.ย. 60
วันที่29-30สิงหาคม2560เครือข่ายโรงเรียนด่านชายแดนนาทวีได้จัดการแข่งขัน..กรีฑาและกีฬา.ภายในโรงเรียนใน (อ่าน 64) 02 ก.ย. 60
30 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ (อ่าน 87) 31 ส.ค. 60
29 - 30 สิงหาคม โรงเรียนศาสนุอุปถัมภ์ ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา (สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอน (อ่าน 67) 31 ส.ค. 60
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับประเทศเกาหลีใต้ ดร.รุจิรา แกล้วทะนงค์ ผู้อำนวยการว (อ่าน 58) 31 ส.ค. 60
23 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพนาทวีต้อนรับนักศึกษาจาก มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา เข้าศึกษาดูงาน (อ่าน 66) 31 ส.ค. 60
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อส่งเสริมการจัดทำ (อ่าน 56) 31 ส.ค. 60
ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โค (อ่าน 58) 31 ส.ค. 60
17-31 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพนาทวีร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครู นักเรียนนักศึกษา ไทย-มาเลเซีย ระหว่ (อ่าน 65) 31 ส.ค. 60