ผู้บริหาร

ดร อาดุลย์ พรมแสง
ผอ สพป สงขลา เขต 3
ติดต่อ
ลิงค์สำคัญ
สื่อภาษาอังกฤษ eng24
สื่อ DLIT
obecmail.org
mailgoogle
สื่อ ทางไกลผ่านดาวเทียม
การเรียนภาษาอังกฤษ
สื่อเทปเล็ตotpc
ทรูปลูกปัญญา
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับเขตพื้นที่
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับภาค
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับอำเภอ
DMC ข้อมูลนักเรียน2560
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
ประเมินการอ่านออกเขียนได้ e-MES
ประกาศผลงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคครั้งที่ 67
แบบรายงานสภาพปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต
ติวฟรีดอทคอม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2015
ปรับปรุง 17/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 1826555
Page Views 5610557
กลยุทธ์ที 2 การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน
29 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดโครงการอาชีวะพัฒนา แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วท.จะนะ นักศึกษา ปวส.2 (อ่าน 64) 31 ส.ค. 60
29 สิงหาคม 2560 วันนี้ครูและนักเรียนโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ สังกัดสช.อ.นาทวี ร่วมกันสอนวิธีการทำตูปะ(ต้ (อ่าน 71) 31 ส.ค. 60
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียนบ้านนา ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจะนะ ระหว่างวันที่ 28- (อ่าน 59) 30 ส.ค. 60
30/8/2560โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ(สะมะแอ ส (อ่าน 57) 30 ส.ค. 60
26 สิงหาคม 2560 นักเรียนร.ร.วัดคลองยอเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 23 (อ่าน 60) 29 ส.ค. 60
วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. กศน.อำเภอจะนะ นำโดยนางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ กศน.อำเภอจะนะ และบุค (อ่าน 61) 29 ส.ค. 60
วันที่ 25 ส.ค.60 เวลา 09.00 น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันก (อ่าน 62) 25 ส.ค. 60
คนพันธุ์อาร์โตไปไม่โกง ดร.รุจิรา แกล้วทะนงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา พร้อมด้วยคณะครูและนั (อ่าน 65) 22 ส.ค. 60
เพื่อนบัญชีคนเก่ง ตัวแทนนักเรียนสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดั (อ่าน 69) 22 ส.ค. 60
คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ พิพิธภัณฑ (อ่าน 69) 21 ส.ค. 60
วันที่ 19 ส.ค.60 เวลา 08.30 น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคคล (อ่าน 69) 19 ส.ค. 60
วันที่ 19 สิงหาคม 2560 กศนอำเภอเทพาโดยนายพงษ์ศักดิ์ ศรีเวชนันต์ ผอ.กศน.์อำเภอเทพา พร้อมด้วยบุคลากรก (อ่าน 78) 19 ส.ค. 60
ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี มาอบรมวิชาชีพระยะสั้น ช่างไฟฟ้าในอาค (อ่าน 69) 19 ส.ค. 60
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 นายอดินันท ์ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิ (อ่าน 60) 19 ส.ค. 60
วันที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลาเขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถา (อ่าน 58) 19 ส.ค. 60
วันที่ 17 ส.ค.60 ทางเจ้าหน้าที่อนามัยลางา มาตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นป.3-4 (อ่าน 70) 17 ส.ค. 60
ในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 กฟผ.มาให้ความรู้นักเรียนโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ในกิจกรรมศิลปะกั (อ่าน 61) 15 ส.ค. 60
วันที่ 12 ส.ค.60 เวลา 17.30 น. ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลา (อ่าน 53) 13 ส.ค. 60
12 ส.ค.2560 เวลา 08.30 น. ผอ.สพป.สงขลา เขต3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคคลากรในสั (อ่าน 60) 13 ส.ค. 60
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 06.00 น.นางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอจะนะ นำคณะครู กศน ร่วมทำบ (อ่าน 57) 12 ส.ค. 60
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 กศนอำเภอเทพา โดยนายพงษ์ศักดิ์. ศรีเวชนันต ์ผอ. กศน (อ่าน 52) 12 ส.ค. 60
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 กศน.ตำบลสะกอม จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง โดยนางอามีเราะห์ ยุโส๊ะ นางสาวสุพรรณี (อ่าน 57) 12 ส.ค. 60
11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนวัดท่าประดู่ และทีมงาน DLIT สพป สงขลา เขต 3 ได้ทำการตรวจสอบอุปกรณ์ และกล้อง (อ่าน 54) 11 ส.ค. 60
วันที่11สค.60นายร่อศักดิ์ เหะเหร็ม,นายยัฟรี หมันเส็น,นายซุลกัรนัย หลีจำเริญ ครูอาสาฯในสถาบันศึกษาปอเ (อ่าน 57) 11 ส.ค. 60
11 สิงหาคม 2560 นายสนอง จันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพาและบุคลากรเครือข่ายร.ร.ขุนเขาแหลมขาม ร่วมเป็นกำลังใจ (อ่าน 79) 11 ส.ค. 60
วันที่ 9 สิงหาคม 2560นายสนอง จันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและขอบคุณหัวหน้าส (อ่าน 53) 10 ส.ค. 60
8 ส.ค. ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 เยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียนแข่งขัน ทักษะวิชาการทางคณิตศาสตร์ คัดเลือกระดับเข (อ่าน 60) 09 ส.ค. 60
นางสาวฮาหวา ปอทอง และนางสาวฮายาตี จำปากลาย ครู กศน.อำเภอสะเดาได้รับมอบหมาย จาก ผอ.บุปผาชาติ เรืองกู (อ่าน 58) 09 ส.ค. 60
8 สิงหาคม 2560 โรงเรียนวัดคลองยอ เข้าพิธีรับมอบหนังสือ โครงการหนังสือห้องสมุดเพื่อน้อง ปีที่ 5 จากกา (อ่าน 67) 09 ส.ค. 60
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายภราดร สมสีลา ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ น (อ่าน 57) 09 ส.ค. 60