ผู้บริหาร

ดร อาดุลย์ พรมแสง
ผอ สพป สงขลา เขต 3
ติดต่อ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2015
ปรับปรุง 17/11/2017
สถิติผู้เข้าชม 1267017
Page Views 4047093
กลยุทธ์ที 2 การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน
คณะครูกศน.อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา65พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่ (อ่าน 18) 29 ก.ค. 60
สพป สงขลาเขต 3 ดูงานโครงการชั่งหัวมัน (อ่าน 19) 29 ก.ค. 60
กศน.อำเภอสะเดา โดย ผอ.บุปผาชาติ เรืองกูล และคณะครู กศน.อพเภอสะเดาเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลพระร (อ่าน 16) 29 ก.ค. 60
คณะครูกศน.อำเภอสะเดา เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี (อ่าน 17) 29 ก.ค. 60
คณะครูกศน.อำเภอจะนะ เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีน (อ่าน 18) 29 ก.ค. 60
ดร.รุจิรา แกล้วทะนงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา พร้อมรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน นักศ (อ่าน 19) 28 ก.ค. 60
วันที่27กรกฎาคม2560.. เครือข่ายโรงเรียนด่านชายแดนนาทวี..ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้.. (อ่าน 18) 27 ก.ค. 60
นางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ.กศน.อำเภอจะนะ และครู กศน.ตำบลขุนตัดหวายเป็นตัวแทนมอบของรางวัลแก่นักเรียนโรงเ (อ่าน 20) 27 ก.ค. 60
ดร.รุจิรา แกล้วทะนงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเร (อ่าน 18) 27 ก.ค. 60
วันที่26 มกราคม 2560 ครูผู้สอนคนพิการได้รับมอบหมายจาก นางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ.กศน.อำเภอจะนะ สอนเสริมอ (อ่าน 15) 27 ก.ค. 60
วันที่26กค.2560 กศน.อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมลูกเสือ กศน.จิตอาสาสำหรับผู้ไปประกอบพิธีฮัจฮ์ ณ (อ่าน 18) 27 ก.ค. 60
ตามที่นายซุลกัรนัย หลีจำเริญและนายร่อศักดิ์ เหะเหร็มได้รับมอบหมายจากนางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ.กศน.อำเ (อ่าน 17) 27 ก.ค. 60
นางรุ่งเรือง จอมศรี ผอ.กศน.อำเภอจะนะ พร้อมด้วยคณะครู กศน.ร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง ณ บริเวณหน้าที่ว่ากา (อ่าน 16) 27 ก.ค. 60
คณะครูกศน.อำเภอจะนะ จังหวัสงขลา ร่วมกันเพาะเมล็ดดอกดาวเรือง จำนวน 5,000 ต้น ณ บริเวณห้องสมุดอำเภอจะน (อ่าน 17) 27 ก.ค. 60
ดร.รุจิรา แกล้วทะนงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา มอบเกียรติบัตรและให้โอวาทชื่นชมนักศึกษาที่ไ (อ่าน 19) 25 ก.ค. 60
23 ก.ค. เวลา 09.00 น. สพป.สงขลา เขต 3 ดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ส (อ่าน 20) 23 ก.ค. 60
22 ก.ค.60 โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน อ.สะบ้าย้อย จัดกิจกรรม กีฬาสานสัมพันธ์ นากันเกมส์ ประจำปี2560 ณ สนา (อ่าน 21) 23 ก.ค. 60
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย วันที่ 22 – 23 (อ่าน 20) 22 ก.ค. 60
21/07/2560ท่านรองฯปราณีให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีสี่สัมพันธ์ ลำไพลเกมส์ ครั้งที่7. (อ่าน 21) 22 ก.ค. 60
21 ก.ค.60 รร.บ้านแค จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ชุมชน "บ้านแคเกมส์" ปี 2560 (สะมะแอ สาและ)รายงาน (อ่าน 22) 22 ก.ค. 60
วันนี้โรงเรียนบ้านป่าโอน จัดกิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์ชุมชน ประจำปี 2560 โดยมี นายสนอง จันทรักษ์. นายอ (อ่าน 20) 22 ก.ค. 60
21 ก.ค.60 รร.บ้านทุ่งไพล จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ชุมชน (อ่าน 21) 21 ก.ค. 60
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะนะ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับชั้น ปวส. วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้ให้ความช่วยเ (อ่าน 19) 21 ก.ค. 60
19-21 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนสรรเสริญอิสลาม(ปอเนาะโต๊ะครูหะยีหมัด) จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา (อ่าน 22) 21 ก.ค. 60
21 ก.ค.60 รร.บ้านแค จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ชุมชน บ้านแคเกมส์ ปี 2560 (อ่าน 25) 21 ก.ค. 60
เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านสะพากหัก จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีและกีฬาสัมพันธ์ชุมชน ส (อ่าน 22) 21 ก.ค. 60
ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชุมชนได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการประดิษ (อ่าน 21) 21 ก.ค. 60
รร.บ้านลางาจัดกิจกรรม ตามโครงการ รร.แกนนำจัดการเรียนนร่วม. จัดการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ ให้นักเ (อ่าน 27) 21 ก.ค. 60
เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 นักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านนา ได้เข้าร่วมกจกรรม Football อินเดอร์ (อ่าน 23) 21 ก.ค. 60
20/7/2560กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนบ้านทับยางประจำปี2560 20 กรกฎาคม 2560 (อ่าน 19) 20 ก.ค. 60