ผู้บริหาร

นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง
ผอ.สพป.สงขลา เขต 3
ติดต่อ
ลิงค์สำคัญ
สื่อ DLIT
obecmail.org
mailgoogle
สื่อ ทางไกลผ่านดาวเทียม
สื่อ แทปเล็ต
Thai School Lunch อาหารกลางวัน
เว็บไซต์งานเบญจรงค์สงขลา 3 ครั้งที่ 4
เว็บไซต์ศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมระดับภาค 2559
เว็บไซต์ศิลปะหัตถกรรมอำเภอนาทวี
เว็บไซต์ศิลปะหัตถกรรมอำเภอจะนะ
เว็บไซต์ศิลปะหัตถกรรมอำเภอเทพา
เว็บไซต์ศิลปะหัตถกรรมอำเภอสะเดา
e-office amss
สำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 2559
ภาพเกษียร2559
เว็บไซต์ศิลปะหัตถกรรมเบญจรงค์สงขลา3
งบประมาณ60
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
vdo ติวสอบโอเน็ต
6 ยุทธศาสตร์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2015
ปรับปรุง 25/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 865113
Page Views 2492383
กลยุทธ์ที 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับอนุบาลและคณะครูโรงเรียนบ้านนาทวีที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ในการ (อ่าน 1) 24 ก.ค. 60
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเก่า(สะบ้าย้อย) ร่วมฟังพระธรรมเทศนากัณฑ์ "สุจริตธรรมกถา" เพื่อเฉลิมพร (อ่าน 1) 23 ก.ค. 60
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ร่วมฟังพระธรรมเทศนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า (อ่าน 1) 23 ก.ค. 60
วันนี้21กรกฎาคม60โรงเรียนบ้านคลองขุดจัดกิจรรมรับมอบ ศาลา กฟผ. และจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ชุมชน โดยมีกา (อ่าน 1) 22 ก.ค. 60
18-21 ก.ค.60 เครือข่ายคุรุพัฒน์ จัดการเเข่งขันกีฬา "คุรุพัฒน์เกมส์" ณ สนามโรงเรียนบ้านท่า และสนามโ (อ่าน 2) 19 ก.ค. 60
วันนี้กับการประเมินกิจกรรม ...แปรงฟันคุณภาพ 1 อำเภอ 1 โรงเรียน..โดยทันตแพทย์หญิง ดุจฤดี พรสมิทธิกุล (อ่าน 2) 18 ก.ค. 60
18.ก.ค.2560โรงเรียนบ้านพระพุทธจัดการแข่งขันกีฬา (อ่าน 1) 18 ก.ค. 60
ศูนย์ กศน.อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จัด โครงการอบรมอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน กศน.อำเภอจะนะ ประจำปี 2560 ห (อ่าน 1) 18 ก.ค. 60
ภายใต้การบริหารงานของดร. ประสิทธิ์ หนูกุ้งผอ. สพปสงขลา3มอบหมายนายอรุณคานยู ประธานเครือข่ายอำเภอเทพาเ (อ่าน 4) 18 ก.ค. 60
เมื่อวันที่14 ก.ค.60 ร.ร.บ้านลางา คณะครูและนักเรียนจัดนิทรรศการการป้องกันยาเสพติดและอบายมุขแก่ชุมชนใ (อ่าน 4) 18 ก.ค. 60
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านนา ได้เรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยเหรียญ (อ่าน 2) 18 ก.ค. 60
วันที่ 17 ก.ค. 60 ประชุมครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะเพื่อจัดทำแผนการลงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ศ (อ่าน 1) 17 ก.ค. 60
กิจกรรมสานศิลป์อินธรรมกับการไฟฟ้าฝายผลิตจัดกิจกรรมให้ลูกโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 วันจันทร์ที่ 17 (อ่าน 1) 17 ก.ค. 60
รร.บ้านลำเปาร่วมกับว.การอาชีพนาทวีจัดหลักสูตรงานอาชีพระยะสั้น เริ่มด้วยงานช่างเครื่องยนต์เล็กแก่นร.ร (อ่าน 4) 16 ก.ค. 60
15 ก.ค.60 รร.สังวาลย์วิท๒ นำนักเรียนร่วมประกวดงานเขียน จำนวน4 คน ในหัวข้อ"สะเดาที่เห็นและเป็นอยู่" (อ่าน 3) 16 ก.ค. 60
วันที่ 15 ก.ค. 2560 สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ได้อบรมกฏหมายจราจร การใช้รถใช้ถนน ให้กับนักเรียนโรงเร (อ่าน 4) 15 ก.ค. 60
วันที่ 14 ก.ค. 2560 เวลา 13.00 น. ฝ่ายนันทนาการและสื่อความหมาย ทำกิจกรรม ภายในโรงเรียนบ้านห้วยบอน โด (อ่าน 2) 15 ก.ค. 60
วันนี้(13 ก.ค. 2560) เวลา 09.00 น. ดร.อภิเชษ คีรีโชติ รอง ผอ.สพป.สข.3 ได้ให้เกียรติไปเป็นประธานในพิ (อ่าน 4) 14 ก.ค. 60
วันที่12 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงานฐานวิจัย เพื่อให้นักเร (อ่าน 7) 12 ก.ค. 60
ศูนย์ กศน.อำเภอจะนะ จัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลสะพานไม้แก่น (อ่าน 3) 11 ก.ค. 60
โรงเรียนชุมชนวัดควนมีดนำนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ไปสถานที่สำคัญในชุมชน หน่วยการเรียนรู้ชุมชนที่รัก (อ่าน 4) 11 ก.ค. 60
นายเจียม อ่อนคล้าย วัฒนธรรมอำเภอสะบ้าย้อย เป็นวิทยากรสอนการทำดอกดารารัตน์ ให้แก่ นักเรียน ครู ผปค. (อ่าน 12) 10 ก.ค. 60
โรงเรียนบ้านลำลองประชุม PLC แก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ (อ่าน 9) 10 ก.ค. 60
โรงเรียนบ้านกะทิง จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ชุมชน (อ่าน 15) 16 มิ.ย. 60
โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด จัดการเรียน - การสอน เรื่องไฟสัญญานจราจร (อ่าน 8) 15 มิ.ย. 60
นักเรียน รร.สะบ้าย้อยวิทยา , รร.เขาแดงกุศล และรร.ศาสน์สันติ (สช) เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ (อ่าน 8) 14 มิ.ย. 60
โรงเรียนบ้านเทพา ร่วมกับธกส.สาขาเทพา จัดโครงการโรงเรียนธนาคาร (อ่าน 15) 13 มิ.ย. 60
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดโครงการพัฒนาแกนนำนักเรียน นักศึกษา (อ่าน 10) 09 มิ.ย. 60
โรงเรียนวัดวังไทร ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก 3BB มาให้ความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต (อ่าน 11) 09 มิ.ย. 60
โรงเรียนบ้านสุโส๊ะ เข้ารับการฝึกการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (อ่าน 9) 09 มิ.ย. 60