ผู้บริหาร


ที่ตั้งโรงเรียน
สื่อ DLIT
สื่อภาษาอังกฤษ eng24
mailgoogle
สื่อ ทางไกลผ่านดาวเทียม
สื่อเทปเล็ตotpc
ทรูปลูกปัญญา
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับเขตพื้นที่
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับภาค
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับอำเภอ
DMC ข้อมูลนักเรียน2561
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
ประเมินการอ่านออกเขียนได้ e-MES
ประกาศผลงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคครั้งที่ 67
ติวฟรีดอทคอม
โปรแกรม set
การบริหารรายจ่ายประจำปี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2015
ปรับปรุง 18/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 1992034
Page Views 6000649
กลยุทธ์ที 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
วันที่ 17 ก.ค. 60 ประชุมครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะเพื่อจัดทำแผนการลงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ศ (อ่าน 76) 17 ก.ค. 60
กิจกรรมสานศิลป์อินธรรมกับการไฟฟ้าฝายผลิตจัดกิจกรรมให้ลูกโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 วันจันทร์ที่ 17 (อ่าน 69) 17 ก.ค. 60
รร.บ้านลำเปาร่วมกับว.การอาชีพนาทวีจัดหลักสูตรงานอาชีพระยะสั้น เริ่มด้วยงานช่างเครื่องยนต์เล็กแก่นร.ร (อ่าน 82) 16 ก.ค. 60
15 ก.ค.60 รร.สังวาลย์วิท๒ นำนักเรียนร่วมประกวดงานเขียน จำนวน4 คน ในหัวข้อ"สะเดาที่เห็นและเป็นอยู่" (อ่าน 67) 16 ก.ค. 60
วันที่ 15 ก.ค. 2560 สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ได้อบรมกฏหมายจราจร การใช้รถใช้ถนน ให้กับนักเรียนโรงเร (อ่าน 93) 15 ก.ค. 60
วันที่ 14 ก.ค. 2560 เวลา 13.00 น. ฝ่ายนันทนาการและสื่อความหมาย ทำกิจกรรม ภายในโรงเรียนบ้านห้วยบอน โด (อ่าน 105) 15 ก.ค. 60
วันนี้(13 ก.ค. 2560) เวลา 09.00 น. ดร.อภิเชษ คีรีโชติ รอง ผอ.สพป.สข.3 ได้ให้เกียรติไปเป็นประธานในพิ (อ่าน 85) 14 ก.ค. 60
วันที่12 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงานฐานวิจัย เพื่อให้นักเร (อ่าน 105) 12 ก.ค. 60
ศูนย์ กศน.อำเภอจะนะ จัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลสะพานไม้แก่น (อ่าน 100) 11 ก.ค. 60
โรงเรียนชุมชนวัดควนมีดนำนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ไปสถานที่สำคัญในชุมชน หน่วยการเรียนรู้ชุมชนที่รัก (อ่าน 103) 11 ก.ค. 60
นายเจียม อ่อนคล้าย วัฒนธรรมอำเภอสะบ้าย้อย เป็นวิทยากรสอนการทำดอกดารารัตน์ ให้แก่ นักเรียน ครู ผปค. (อ่าน 81) 10 ก.ค. 60
โรงเรียนบ้านลำลองประชุม PLC แก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ (อ่าน 109) 10 ก.ค. 60
โรงเรียนบ้านกะทิง จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ชุมชน (อ่าน 119) 16 มิ.ย. 60
โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด จัดการเรียน - การสอน เรื่องไฟสัญญานจราจร (อ่าน 97) 15 มิ.ย. 60
นักเรียน รร.สะบ้าย้อยวิทยา , รร.เขาแดงกุศล และรร.ศาสน์สันติ (สช) เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ (อ่าน 92) 14 มิ.ย. 60
โรงเรียนบ้านเทพา ร่วมกับธกส.สาขาเทพา จัดโครงการโรงเรียนธนาคาร (อ่าน 289) 13 มิ.ย. 60
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดโครงการพัฒนาแกนนำนักเรียน นักศึกษา (อ่าน 110) 09 มิ.ย. 60
โรงเรียนวัดวังไทร ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก 3BB มาให้ความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต (อ่าน 89) 09 มิ.ย. 60
โรงเรียนบ้านสุโส๊ะ เข้ารับการฝึกการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (อ่าน 102) 09 มิ.ย. 60
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา สอนนักเรียนซักผ้าด้วยน้ำยาเอนกประสงค์ (อ่าน 93) 08 มิ.ย. 60
การเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา หน่วยประสาทสัมผัส โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด (อ่าน 120) 06 มิ.ย. 60
กิจกรรมการเรียน - การสอนนักเรียนปฐมวัย (อ่าน 97) 06 มิ.ย. 60
2 มิถุนายน 2560 แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 (อ่าน 117) 06 มิ.ย. 60
1 มิ.ย. 60 กิจกรรมไหว้ครู รร.บ้านลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา (อ่าน 110) 01 มิ.ย. 60
31 พ.ค.60 แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด (อ่าน 122) 31 พ.ค. 60
โรงเรียนบ้านนาทวี เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน (อ่าน 75) 31 พ.ค. 60
31 พ.ค.60....กิจกรรมหน้าเสาธงที่โรงเรียนบ้านเคลียง นักเรียนออกมาพูดถึงความสำคัญและโทษของบุหรี่ในวันง (อ่าน 100) 31 พ.ค. 60
31 พ.ค.60 กิจกรรมเสริมประการณ์กลางแจ้ง และการรับประทานอาหารกลางวัน ของนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้า (อ่าน 85) 31 พ.ค. 60
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อขยายผล dlit กับบุคลากร รร.บ้านพระพุทธ และ รร.บ้านบ่อเตย (อ่าน 74) 31 พ.ค. 60
ค่ายพุทธบุตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา (อ่าน 105) 30 พ.ค. 60