ผู้บริหาร

ดร อาดุลย์ พรมแสง
ผอ สพป สงขลา เขต 3
ติดต่อ
ลิงค์สำคัญ
สื่อ DLIT
obecmail.org
mailgoogle
สื่อ ทางไกลผ่านดาวเทียม
สื่อ แทปเล็ต
Thai School Lunch อาหารกลางวัน
เว็บไซต์งานเบญจรงค์สงขลา 3 ครั้งที่ 4
เว็บไซต์ศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมระดับภาค 2559
เว็บไซต์ศิลปะหัตถกรรมอำเภอจะนะ
เว็บไซต์ศิลปะหัตถกรรมอำเภอเทพา
เว็บไซต์ศิลปะหัตถกรรมอำเภอสะเดา
e-office amss
สำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 2559
ภาพเกษียร2559
เว็บไซต์ศิลปะหัตถกรรมเบญจรงค์สงขลา3
งบประมาณ60
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
vdo ติวสอบโอเน็ต
6 ยุทธศาสตร์
การรับสมัครธุรการ
เว็บไซต์ศิลปะหัตถกรรมอำเภอนาทวี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2015
ปรับปรุง 20/09/2017
สถิติผู้เข้าชม 1060016
Page Views 3299671
กลยุทธ์ที 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา
รถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ (อ่าน 32) 06 มิ.ย. 60
วันที่26พฤษภาคม 2560 กศน.ตำบลน้ำขาวได้รับมอบหมายจาก ผอ.รุ่งเรือง จอมศรี จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างค (อ่าน 32) 03 มิ.ย. 60
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีเวชนันต์ ผอ. กศน.เทพา มอบหมายให้บุคลากร กศน.เทพา นำนักศึกษาจัดกิจกรรมโครงการค่ (อ่าน 33) 03 มิ.ย. 60
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เสริมทักษะความรู้วิชาการจะดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เสริมทักษะความรู้วิช (อ่าน 26) 03 มิ.ย. 60
การปฏิบัติศาสนกิจประจำวัน (ละหมาด) ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเมาะลาแต (อ่าน 32) 01 มิ.ย. 60
การจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อ DLTV นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ (อ่าน 40) 01 มิ.ย. 60
การจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 (อ่าน 28) 01 มิ.ย. 60
31 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนบ้านประกอบ และ โรงเรียนทองอยู่นุตกุล เครือข่ายโรงเรียนด่านชายแดนนาทวี ได้ประ (อ่าน 34) 31 พ.ค. 60
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อขยายผล dlit กับบุคลากร รร.บ้านพระพุทธ และ รร.บ้านบ่อเตย (อ่าน 39) 31 พ.ค. 60
สร้างบ้านนักเรียน เครือข่ายโรงเรียนคุรุพัฒน์ (อ่าน 26) 31 พ.ค. 60
โครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม เครือข่ายอำเภอสะบ้าย้อย (อ่าน 38) 30 พ.ค. 60
โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด...ดำเนินกิจกรรมโครงการฐานวิจัย...ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบวิจัย 10 ขั้น... (อ่าน 29) 27 พ.ค. 60
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมอบรมโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒธรรมเครือข่ายอำเภอเทพา (อ่าน 31) 27 พ.ค. 60
นโยบายการรับนักเรียนอนุบาล 3 ปี (อ่าน 31) 26 พ.ค. 60
ภาพการรับประทานอาหารเช้า. ร.ร.บ้านตะเคียนทอง อ.สะบ้าย้อยค่ะ (อ่าน 72) 26 พ.ค. 60
อบต.ปริก ร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลปริก จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้ความรู้การป้องกัน (อ่าน 24) 26 พ.ค. 60
ในวันที่ 25 พ.ค.60 ได้มีการจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ ร.ร.ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น (อ่าน 26) 26 พ.ค. 60
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะดำเนินการจัดอบรมโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒธรรมเครือข่า (อ่าน 27) 26 พ.ค. 60
24 พ.ค.60 กิจกรรมต้อนรับเดือนรอมฎอน โรงเรียนบ้านน้ำลัด อำเภอสะเดา (อ่าน 27) 26 พ.ค. 60