ผู้บริหาร


ที่ตั้งโรงเรียน
สื่อ DLIT
สื่อภาษาอังกฤษ eng24
mailgoogle
สื่อ ทางไกลผ่านดาวเทียม
สื่อเทปเล็ตotpc
ทรูปลูกปัญญา
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับเขตพื้นที่
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับภาค
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับอำเภอ
DMC ข้อมูลนักเรียน2561
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
ประเมินการอ่านออกเขียนได้ e-MES
ประกาศผลงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคครั้งที่ 67
ติวฟรีดอทคอม
โปรแกรม set
การบริหารรายจ่ายประจำปี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2015
ปรับปรุง 18/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 1992037
Page Views 6000654
กลยุทธ์ที 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา
เมื่อวันที่ 5 ก.ค.60 พิธีปิดและมอบทุนค่ายเด็กอาชีวะภาคใต้ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว (อ่าน 122) 10 ก.ค. 60
วันที่5 ก.ค.2560 เกศาสานใจ ฉก.ตชด.43 มาบริการตัดผมให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านเมาะลาแต อำเภอสะบ้าย้อย (อ่าน 147) 10 ก.ค. 60
วันที่7 กรกฎาคม พ.ศ.2560 โดยคุณปริญญ์ ปิ่นทองพันธ์ ผู้จัการเขตสงขลา 1 บมจธนาคารกรุงไทยมอบอุปกรณ์กีฬา (อ่าน 127) 10 ก.ค. 60
โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม ตรวจหาเชื้อมาลาเรียให้แก่นักเรียน (อ่าน 109) 09 มิ.ย. 60
รถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ (อ่าน 99) 06 มิ.ย. 60
วันที่26พฤษภาคม 2560 กศน.ตำบลน้ำขาวได้รับมอบหมายจาก ผอ.รุ่งเรือง จอมศรี จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างค (อ่าน 117) 03 มิ.ย. 60
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีเวชนันต์ ผอ. กศน.เทพา มอบหมายให้บุคลากร กศน.เทพา นำนักศึกษาจัดกิจกรรมโครงการค่ (อ่าน 121) 03 มิ.ย. 60
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เสริมทักษะความรู้วิชาการจะดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เสริมทักษะความรู้วิช (อ่าน 100) 03 มิ.ย. 60
การปฏิบัติศาสนกิจประจำวัน (ละหมาด) ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเมาะลาแต (อ่าน 158) 01 มิ.ย. 60
การจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อ DLTV นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ (อ่าน 102) 01 มิ.ย. 60
การจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 (อ่าน 108) 01 มิ.ย. 60
31 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนบ้านประกอบ และ โรงเรียนทองอยู่นุตกุล เครือข่ายโรงเรียนด่านชายแดนนาทวี ได้ประ (อ่าน 167) 31 พ.ค. 60
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อขยายผล dlit กับบุคลากร รร.บ้านพระพุทธ และ รร.บ้านบ่อเตย (อ่าน 125) 31 พ.ค. 60
สร้างบ้านนักเรียน เครือข่ายโรงเรียนคุรุพัฒน์ (อ่าน 109) 31 พ.ค. 60
โครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม เครือข่ายอำเภอสะบ้าย้อย (อ่าน 104) 30 พ.ค. 60
โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด...ดำเนินกิจกรรมโครงการฐานวิจัย...ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบวิจัย 10 ขั้น... (อ่าน 116) 27 พ.ค. 60
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมอบรมโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒธรรมเครือข่ายอำเภอเทพา (อ่าน 110) 27 พ.ค. 60
นโยบายการรับนักเรียนอนุบาล 3 ปี (อ่าน 112) 26 พ.ค. 60
ภาพการรับประทานอาหารเช้า. ร.ร.บ้านตะเคียนทอง อ.สะบ้าย้อยค่ะ (อ่าน 234) 26 พ.ค. 60
อบต.ปริก ร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลปริก จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้ความรู้การป้องกัน (อ่าน 102) 26 พ.ค. 60
ในวันที่ 25 พ.ค.60 ได้มีการจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ ร.ร.ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น (อ่าน 113) 26 พ.ค. 60
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะดำเนินการจัดอบรมโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒธรรมเครือข่า (อ่าน 98) 26 พ.ค. 60
24 พ.ค.60 กิจกรรมต้อนรับเดือนรอมฎอน โรงเรียนบ้านน้ำลัด อำเภอสะเดา (อ่าน 126) 26 พ.ค. 60