ผู้บริหาร


กลุ่มงาน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
นิติกร
หน่วยตรวจสอบ
คุรุสภาเขตพื้นที่
กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการ และลูกจ้าง
ลิงค์สำคัญ
สื่อภาษาอังกฤษ eng24
สื่อ DLIT
obecmail.org
mailgoogle
สื่อ ทางไกลผ่านดาวเทียม
การเรียนภาษาอังกฤษ
สื่อเทปเล็ตotpc
ทรูปลูกปัญญา
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับเขตพื้นที่
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับภาค
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับอำเภอ
DMC ข้อมูลนักเรียน2561
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
ประเมินการอ่านออกเขียนได้ e-MES
ประกาศผลงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคครั้งที่ 67
แบบรายงานสภาพปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต
ติวฟรีดอทคอม
โปรแกรม set
การบริหารรายจ่ายประจำปี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2015
ปรับปรุง 19/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 1899943
Page Views 5793956
กลยุทธ์ที 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วันที่ 21 พ.ย. 2560 ทีมงานอสม.ตำบลท่าม่วงร่วมกับคณะครู นักเรียน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 เดินรณรงค์ไข้เลือดออกในชุมชนตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา (อ่าน 75) 21 พ.ย. 60
วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป. สงขลา เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ (อ่าน 105) 16 ต.ค. 60
26-28 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านนาทวีจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการขยะในสถานศึกษา"โรงเรียนปลอดขยะสัญ (อ่าน 59) 27 ก.ย. 60
วันที่8กันยายน2560 นางณิชภัทร เปียเซ่ง หัวหน้า กศน.ตำบลขุนตัดหวายและนางสุกัลญา เส็นมุลิ ครูผู้สอนคน (อ่าน 89) 08 ก.ย. 60
วันที่ 30 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านท่าคลองร่วมกับ ม. ทักษิณ โครงการนิสิต จิตสาธารณะ ม. ทักษิณ คณะเศ (อ่าน 97) 30 ส.ค. 60
วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าของกรมอุทยานฯ ได้เข้ามารณรงค์ด้านการลดแล (อ่าน 96) 29 ส.ค. 60
วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ฝ่ายนันทนาการและสื่อความหมาย อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว ได้ดำเน (อ่าน 96) 29 ส.ค. 60
25 ส.ค.2560.สพป.สข.3และสถานศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน ณ.สถ (อ่าน 89) 26 ส.ค. 60
25/8/2560 โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน ที่โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ(สะมะแอ สาและ รายงาน (อ่าน 115) 25 ส.ค. 60
25 ส.ค. 2560 "โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" โรงเรียนบ้านกระอาน อ.เทพา(สะมะแอ สาและ (อ่าน 85) 25 ส.ค. 60
24/8/60การปลูกต้นไม้ของนักเรียนรร.บ้านสะกอม จะนะ(สะมะแอ สาและ รายงาน) (อ่าน 109) 24 ส.ค. 60
วันที่10สค.60ด่านตรวจสัตว์ป่าสะเดามาให้ความรู้กับนักเรียนตั้งแต่ป3-6ณโรงเรียนบ้านสำนักขามเกี่ยวกับเร (อ่าน 152) 10 ส.ค. 60
นายอำเภอสะบ้าย้อย. ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายอำเภอสะบ้าย้อย ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งไพ (อ่าน 125) 29 ก.ค. 60
วันที่27กรกฎาคม2560..คณะครูโรงเรียนบ้านประกอบ..ได้นำลูกเสือและเนตรนารี..บำเพ็ญประโยชน์.โดยนำเก็บขยะบ (อ่าน 138) 27 ก.ค. 60
27 ก.ค. 60 09.00 น. บุคลากร สพป.สข.3 ได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพร (อ่าน 125) 27 ก.ค. 60
24/กค/60 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตูหยงจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรับฟังบรรยายจากโต๊ะอีหม่ามเพื่ (อ่าน 140) 24 ก.ค. 60
ร.ร.บ้านน้ำเค็ม ได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เรื่องการลดขยะและรีไซเคิลจากถุงนม สะมะแอ สาและ( (อ่าน 117) 22 ก.ค. 60
19/7/กิจกรรมสำหรับลูกๆบ้านนาจวกวันนึ้ 1.กิจกรรมสานศิลป์อินธรรมจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต นักเรียนชั้นป.1- 4 (อ่าน 119) 19 ก.ค. 60
นางจิรวรรณ ศรีสุก ครูอาสาในสถาบันศึกษาปอเนาะ เป็นวิทยากร ทำดอกไม้จันทน์ตำบลนาหว้า หมู่ 9 บ้านควนขี้ (อ่าน 121) 19 ก.ค. 60
บ18.ก.ค.2560. ร.ร.บ้านท่าคลองส่งเสริมการพัฒนา EF เด็กปฐมวัย. ด้วยการเรียนรู้นอกสถานที่และการบำเพ็ญปร (อ่าน 111) 18 ก.ค. 60
โรงเรียนบ้านท่าได้ระดมพละกำลัง /โดยความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากนักการในเครือข่ายคุรุพัฒน์ และทีมงานจ (อ่าน 110) 17 ก.ค. 60
วันที่ 17 ก.ค.60 เวลา 08.30น.-17.00น.นายจำรัส พรุเพชรแก้ว ครู กศน.อำเภอจะนะ นำนักศึกษา กศน.เข้าร่วมพ (อ่าน 180) 17 ก.ค. 60
โรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้ม ได้ทำการเพาะเห็ดนางฟ้า วันนี้นำนักเรียนมาเก็บผลผลิต เพื่อเป็นอาหารกลางวัน ( สะ (อ่าน 116) 16 ก.ค. 60
15 ก.ค. 60 นักเรียน รร. วัดประจ่าและบุคลากรครู ร่วมกิจกรรมทำฝายมีชีวิต (ฝ่ายประชารัฐ)โครงการ รกน้ (อ่าน 118) 16 ก.ค. 60
15 ก.ค. 60 นักเรียน รร. บ้านเกาะทากและบุคลากรครู ร่วมกิจกรรมทำฝายมีชีวิตหินแท่น เพื่อร่วมถ่ายทำร (อ่าน 115) 16 ก.ค. 60
14 ก.ค.60 รร.บ้านแซะ ขอขอบคุณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาดิน กา (อ่าน 112) 15 ก.ค. 60
วันที่ 14 ก.ค. 2560 ทางโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังเบซาร์ ได้เดินทางมอบดอกไม้จันทร์ ให้กับทางปลัดที่ว่าการ (อ่าน 113) 14 ก.ค. 60
โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศจัดโครงการ "ปลูกป่าร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ" (อ่าน 87) 14 ก.ค. 60
.วันนี้ 14 ก.ค. 2560 คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนบ้านพระพุทธ..ร่วมจัดทำดอกดารารัตน์.(สะมะแอ (อ่าน 107) 14 ก.ค. 60
วันที่ 14 ก.ค. 2560โคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านเก่า(สะบ้าย้อย)นำดอกไม้จันทน์ จำนวน 899 ดอก ส่งเคร (อ่าน 114) 14 ก.ค. 60