ผู้บริหาร

ดร อาดุลย์ พรมแสง
ผอ สพป สงขลา เขต 3
ติดต่อ
ลิงค์สำคัญ
สื่อ DLIT
obecmail.org
mailgoogle
สื่อ ทางไกลผ่านดาวเทียม
สื่อ แทปเล็ต
Thai School Lunch อาหารกลางวัน
เว็บไซต์งานเบญจรงค์สงขลา 3 ครั้งที่ 4
เว็บไซต์ศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมระดับภาค 2559
เว็บไซต์ศิลปะหัตถกรรมอำเภอจะนะ
เว็บไซต์ศิลปะหัตถกรรมอำเภอเทพา
เว็บไซต์ศิลปะหัตถกรรมอำเภอสะเดา
e-office amss
สำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 2559
ภาพเกษียร2559
เว็บไซต์ศิลปะหัตถกรรมเบญจรงค์สงขลา3
งบประมาณ60
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
vdo ติวสอบโอเน็ต
6 ยุทธศาสตร์
การรับสมัครธุรการ
เว็บไซต์ศิลปะหัตถกรรมอำเภอนาทวี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2015
ปรับปรุง 20/09/2017
สถิติผู้เข้าชม 1060022
Page Views 3299680
กลยุทธ์ที 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านลางาได้รับมอบต้นดาวเรืองจากชุมชนคณะครูและนักเรียน พร้อมกับปล (อ่าน 20) 11 ก.ค. 60
ศูนย์ กศน.อำเภอจะนะ จัดกิจกรรม 1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา (เศรษฐกิจพอเพียง) 18 ปอเนาะ ในพื้นที่อำเภอจะ (อ่าน 18) 11 ก.ค. 60
10 กค. 60 นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จำนวน 45 คน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พี่เพื่อน้อง ร่วมพัฒน (อ่าน 18) 11 ก.ค. 60
วันที่11 ก.ค.2560 ได้ประชุมผู้บริหารเครือข่ายอำเภอสะเดา ณ โรงเรียนบ้านม่วงพร้อมกับส่งมอบดอกดารารัตน (อ่าน 19) 11 ก.ค. 60
วันที่ 7-9 ก.ค. 2560 คุณครูปราณี มณีประวัติ นำนักเรียนโรงเรียนมหิดลจำนวน 9 คน เข้าร่วม โครงการปฏิบ (อ่าน 25) 11 ก.ค. 60
ในวันที่ 5 ก.ค.2560 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 ได้จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองภายในบริเวณโรงเรียน (อ่าน 20) 10 ก.ค. 60
วันที่6ก.ค.วิทยาลัยการอาชีพนาทวี อ.นาทวีจัดโครงการโรงเรียนคุณธรรมกิจกรรมอาชีวะจิตอาสาพัฒนาวัด บูรณศา (อ่าน 26) 10 ก.ค. 60
โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ จัดค่ายปฏิบัติธรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โครงการส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาใ (อ่าน 23) 09 ก.ค. 60
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ร่วมเพาะเมล็ดดอกดาวเรือง (อ่าน 28) 16 มิ.ย. 60
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา ร่วมกับหน่วยทันตกรรมโรงพยาบาลเทพา มาให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาฟัน (อ่าน 20) 15 มิ.ย. 60
โรงเรียนวัดทุ่งข่าร่วมทำดอกไม้จันทน์ (อ่าน 25) 15 มิ.ย. 60
โรงเรียนบ้านลำลองร่วมกับเทศบาลนาทวีนอกปลูกป่า (อ่าน 21) 15 มิ.ย. 60
โรงเรียนบ้านเมาะลาแต ทำโครงการขยะเพื่อน้อง (อ่าน 20) 15 มิ.ย. 60
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80 (วังปริงเพ็ชรไพศาล) ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (อ่าน 35) 13 มิ.ย. 60
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80 ร่วมกับอบต.เขามีเกียรติ จัดโครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน (อ่าน 25) 12 มิ.ย. 60
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนในเครือข่ายอำเภอสะบ้าย้อย ร่วมสร้างสร้างฝายมีชีวิต (อ่าน 23) 12 มิ.ย. 60
โรงเรียนบ้านโคกกอจัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน (อ่าน 27) 12 มิ.ย. 60
โรงเรียนบ้านโคกกอร่วมกับโรงพยาบาลเทพา ให้ความรู้และและตรวจสุขภาพฟันนักเรียน (อ่าน 19) 12 มิ.ย. 60
โรงเรียนบ้านเคลียงร่วมเพาะปลูกดอกดาวเรือง (อ่าน 19) 09 มิ.ย. 60
โรงเรียนวัดช่องเขา ทำดอกไม้จันทน์เป็นดอกดารารัตน์ (อ่าน 23) 09 มิ.ย. 60
โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง ร่วมกันทำดอกไม้จันทน์ (อ่าน 19) 09 มิ.ย. 60
โรงเรียนบ้านเมาะลาแต จัดโครงการอาหารเช้าให้เด็กนักเรียน (อ่าน 21) 09 มิ.ย. 60
โครงการพิเศษและบริการชุมชน บริการซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ (อ่าน 24) 07 มิ.ย. 60
กิจกรรมรณรงค์การงดสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบหรี่โลก ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ (อ่าน 29) 03 มิ.ย. 60
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง นำลูกเสือ - เนตรนารี จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วงเดือนรอมฎอน (อ่าน 27) 02 มิ.ย. 60
โรงเรียนเทพา ได้จัดกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก (อ่าน 28) 02 มิ.ย. 60
โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร) จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือ เนตรนารี (อ่าน 28) 02 มิ.ย. 60
โรงเรียนบ้านเคลียง ร่วมกับลูกเสือ เนตรนารี ร่วมพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน (อ่าน 24) 02 มิ.ย. 60
โรงเรียนบ้านน้ำลัด จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณมัสยิดบ้านน้ำลัด (อ่าน 23) 02 มิ.ย. 60
โรงเรียนชุมชนบ้านนากันร่วมกับมัสยิดบ้านละโอน ทำความสะอาดบริเวณต่างๆภายในมัสยิด (อ่าน 20) 02 มิ.ย. 60