ผู้บริหาร


ที่ตั้งโรงเรียน
สื่อ DLIT
สื่อภาษาอังกฤษ eng24
mailgoogle
สื่อ ทางไกลผ่านดาวเทียม
สื่อเทปเล็ตotpc
ทรูปลูกปัญญา
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับเขตพื้นที่
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับภาค
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับอำเภอ
DMC ข้อมูลนักเรียน2561
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
ประเมินการอ่านออกเขียนได้ e-MES
ประกาศผลงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคครั้งที่ 67
ติวฟรีดอทคอม
โปรแกรม set
การบริหารรายจ่ายประจำปี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2015
ปรับปรุง 18/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 1992064
Page Views 6000687
กลยุทธ์ที 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
วันนี้ 13/11/2560เวลา 15.15 น. ทางโรงเรียนคอลอมุดอ ขอขอบพระคุณ ดร. อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 ได้เข้าพบปะ พูดคุย มอบนโยบายต่างๆ โดยเฉพาะการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (o-net Nt I-net) พร้อมทั้งให้ขวัญกำลังใจ รับทราบปัญหาความต้องการของโรงเรียน (อ่าน 80) 13 พ.ย. 60
3 พย.60 โรงเรียนบ้านควนเสม็ดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560พรอมมอบรางวัลนักเรียน (อ่าน 87) 05 พ.ย. 60
วันที่ 27 ตุลาคม 2560 ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป. สงขลา เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติกา (อ่าน 94) 28 ต.ค. 60
วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป. สงขลา เขต 3 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมก (อ่าน 73) 24 ต.ค. 60
วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป. สงขลา เขต 3 เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถา (อ่าน 63) 12 ต.ค. 60
วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป. สงขลา เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคลองกวางเขาวัง และโรงเร (อ่าน 88) 09 ต.ค. 60
วันที่9/10/60ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนปิดภาคเรียน รร.บ้านสะกอม อ.จะนะ จ.สงขลาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึ (อ่าน 81) 09 ต.ค. 60
วันที่ 6 ต.ค. 2560 เวลา 07.50 น. ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต (อ่าน 80) 06 ต.ค. 60
วันที่ 5 ต.ค. 2560 เวลา 15.30 น. ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 เป็นประธานประชุมจัดทำข้อมูลเพื (อ่าน 71) 05 ต.ค. 60
2 ต.ค. 2560 เวลา 09.00 น. ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพปสงขลา เขต 3 พร้อมด้วยรองปราณี สุวรรณะ และบุคลากรท (อ่าน 92) 02 ต.ค. 60
วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 เป็นประธานงานมุทิตาจิต (อ่าน 76) 22 ก.ย. 60
วันที่ 18 ก.ย. 2560 เวลา 09.00 น. ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (อ่าน 61) 20 ก.ย. 60
17 ก.ย. 60 09.00 น. ผอ.สพป.สข. 3 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายการสร้างการรับรู (อ่าน 100) 17 ก.ย. 60
เมื่อเวลา 14.00 - 16.00น. วันที่ 30 ส.ค.60 นายมนัส เหล๊าะจิ ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ นายเกษม บูหั (อ่าน 103) 30 ส.ค. 60
วันที่28สิงหาคม2560 กศน.5จังหวัดชายแดนภาคใต้.จัดประชุมสรุปผล การดำเนินงานและจัดนิทรรศการโครงการจัดกา (อ่าน 93) 29 ส.ค. 60
29 ส.ค. 2560 เวลา 13.00 น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 เป็นประธานประชุมคณะทำงานเสริมสร้า (อ่าน 122) 29 ส.ค. 60
วันที่ 15 ส.ค.2560 เวลา 09.00 น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 ประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอ (อ่าน 124) 15 ส.ค. 60
.9 ส.ค.2560 ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม (อ่าน 115) 09 ส.ค. 60
7 ส.ค. 2560 ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัด สพป.สงขลา เขต 3 (อ่าน 108) 07 ส.ค. 60
31 ก.ค. 2560 ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 นำทีมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน รร.วังไกลก (อ่าน 92) 31 ก.ค. 60
วันที่27/07/2560 คณะผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร ในสังกัดสพป.สข.3 ไปศึกษาดูงานเพื่อวางแผนพัฒนายกระดับค (อ่าน 129) 27 ก.ค. 60
วันที่ 26 กรกฏาคม 2560 มูลนิธิครูดีศรีสงขลา จัดงานนวัตกรรมทางการศึกษาสงขลา4.0 เพื่อต่อยอดงานมหมหกรรม (อ่าน 123) 26 ก.ค. 60
นางพนารัตน์ เสนเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูนายสังข์ ได้เข้าร่วมรับฟังนโยบายโครงการกองทุนการศึกษา จ (อ่าน 142) 24 ก.ค. 60
วันที่ 24 ก.ค. 2560 เวลา 09.00 น. ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 เป็นประธานประชุม โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มปร (อ่าน 122) 24 ก.ค. 60
ภาพกิจกรรม PLC ของเครือข่ายโรงเรียนด่าน ชายแดนนาทวี..อำเภอนาทวี (ขยายผล EF : การพัฒนาทักษะสมอง)..ผู้ (อ่าน 128) 22 ก.ค. 60
วันนี้ 19 ก.ค. 60 รร.บ้านควนหมากได้รับเกียรติจาก นางสาวอมรรัตน์ ยอดสุดเอื้อม ผอ.รร.บ้านม่วงถ้ำ มาเป็ (อ่าน 130) 19 ก.ค. 60
นางสาววารียา อัคราเดชานนท์ ครูอาสาฯในสถาบันศึกษาปอเนาะ เป็นตัวแทน กศน.อำเภอจะนะ เข้าร่วมโครงการประช (อ่าน 121) 18 ก.ค. 60
วันที่ 14 ก.ค. 2560 ผู้บริหารโรงเรีนในสังกัดเครือข่ายอำเภอสะบ้าย้อยได้ประชุมว่างแผนการบริหารจัดการศึ (อ่าน 115) 14 ก.ค. 60
วันที่ 14 ก.ค. 2560 สพป.สงขลา เขต 3 ร่วมกับสพป.ยะลา เขต 1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผู้เรีย (อ่าน 115) 14 ก.ค. 60
13 ก.ค.60 ศิษย์เก่ารร.บ้านแค ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาสนามสำหรับน้องๆ อนุบาล (อ่าน 120) 14 ก.ค. 60