ผู้บริหาร


กลุ่มงาน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
นิติกร
หน่วยตรวจสอบ
คุรุสภาเขตพื้นที่
กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการ และลูกจ้าง
ลิงค์สำคัญ
สื่อภาษาอังกฤษ eng24
สื่อ DLIT
obecmail.org
mailgoogle
สื่อ ทางไกลผ่านดาวเทียม
การเรียนภาษาอังกฤษ
สื่อเทปเล็ตotpc
ทรูปลูกปัญญา
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับเขตพื้นที่
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับภาค
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับอำเภอ
DMC ข้อมูลนักเรียน2561
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
ประเมินการอ่านออกเขียนได้ e-MES
ประกาศผลงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคครั้งที่ 67
แบบรายงานสภาพปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต
ติวฟรีดอทคอม
โปรแกรม set
การบริหารรายจ่ายประจำปี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2015
ปรับปรุง 19/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 1899937
Page Views 5793950
กลุ่มอำนวยการ

นางเสาวณีย์ ศรีสุด
ผู้อำนวยการกลุ่ม

วิรัตน์ อินทสระ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

กาญจนา ชนะชนม์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ศุภิสรา สุชาติ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สาวิตรี มโนวรณ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

กันต์กนิษฐ์ กฤตย์วุฒิกร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สุโก ขะมิมะ
พนักงานธุรการ ส 4

นายศักริยา เหมมันต์
พนักงานราชการ

นางสาวนาซีฟะ เจ๊ะมูดอ
พนักงานราชการ

นางสาวจิระนันท์ ทิพวาศรี
พนักงานราชการ

นายอุทัย แก่นทอง
ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3

สมคิด อินชัย
พนักงานขับรถยนต์

เอียด ทองตีบ
พนักงานขับรถยนต์

สมพร ชูชาลี
พนักงานขับรถยนต์

วชิรวิทย์ จันทร์คง
พนักงานขับรถยนต์

เฉลิมศักดิ์ โชติรัตน์
ยามรักษาความปลอดภัย

ดนหมะหนับ แก้วเอียด
ยามรักษาความปลอดภัย

นายดนตะเหล็บ หีมล๊ะ
คนสวน

กาญจนา บุญพรม
พนักงานทำความสะอาด

นางสาวปราณี พรหมมุณี
พนักงานรักษาความสะอาด