ผู้บริหาร


ที่ตั้งโรงเรียน
สื่อ DLIT
สื่อภาษาอังกฤษ eng24
mailgoogle
สื่อ ทางไกลผ่านดาวเทียม
สื่อเทปเล็ตotpc
ทรูปลูกปัญญา
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับเขตพื้นที่
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับภาค
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับอำเภอ
DMC ข้อมูลนักเรียน2561
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
ประเมินการอ่านออกเขียนได้ e-MES
ประกาศผลงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคครั้งที่ 67
ติวฟรีดอทคอม
โปรแกรม set
การบริหารรายจ่ายประจำปี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2015
ปรับปรุง 17/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 2073522
Page Views 6191772
กลุ่มบริหารงานบุคคล

สุวิชญา ระบุญถิ่น
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ธีรนนท์ หนูเขียว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

จรัญ หวันหะ
นิติกรชำนาญการพิเศษ

นลัทปวัน แก้วพรหม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

อัปสรรัชย์ สุวรรณคีรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

อนงค์ ไหมพรม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

คนึงนิจ ขวัญชาย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ธัญพร ศรีมณี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นุสรา เพ็ชรมีค่า
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายประเสริฐ สุขเพ็ง
พนักงานราชการ

นางสาวกาญจนา ปราบณรงค์
พนักงานราชการ

นางสาวนวภรณ์ แช่ตั้ง
พนักงานราชการ

นางสาวสุภาวิดา เอกแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ