ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

.
77
บุคลากร
ที่ตั้งโรงเรียน
สื่อ DLIT
สื่อภาษาอังกฤษ eng24
mailgoogle
สื่อ ทางไกลผ่านดาวเทียม
สื่อเทปเล็ตotpc
ทรูปลูกปัญญา
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับเขตพื้นที่
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับภาค
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับอำเภอ
DMC ข้อมูลนักเรียน2561
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
ประเมินการอ่านออกเขียนได้ e-MES
ประกาศผลงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคครั้งที่ 67
ติวฟรีดอทคอม
โปรแกรม set
การบริหารรายจ่ายประจำปี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2015
ปรับปรุง 17/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 2249895
Page Views 6484622
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

รัตนา ซุ้นจ้าย
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

จรัญ ชูศรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

สุรีย์ พูลทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กันต์กนิษฐ์ นุ้ยสีรุ่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

อภิรดี เกลี้ยงเกิด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

มาลิณีย์ หลำเหมาะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

สุทธิเชษฐ์ พฤกษวานิช
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ปรีดา ชูมณี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ธงชัย ศักดิ์สุวรรณ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

วิลาวรรณ แก่นจันทร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ดลรอศักร์ ยะโกบ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ทศพล เพ็ชรภิมล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

สมพงษ์ นันทโย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ใกล้รุ่ง สำเภาทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ประภัสสร ทำแก้ว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

อารี แก้วคีรีวัน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ดนุเดช เหมรัญ
พนักงานราชการ