ผู้บริหาร


กลุ่มงาน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
นิติกร
หน่วยตรวจสอบ
คุรุสภาเขตพื้นที่
กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการ และลูกจ้าง
ลิงค์สำคัญ
สื่อภาษาอังกฤษ eng24
สื่อ DLIT
obecmail.org
mailgoogle
สื่อ ทางไกลผ่านดาวเทียม
การเรียนภาษาอังกฤษ
สื่อเทปเล็ตotpc
ทรูปลูกปัญญา
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับเขตพื้นที่
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับภาค
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับอำเภอ
DMC ข้อมูลนักเรียน2561
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
ประเมินการอ่านออกเขียนได้ e-MES
ประกาศผลงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคครั้งที่ 67
แบบรายงานสภาพปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต
ติวฟรีดอทคอม
โปรแกรม set
การบริหารรายจ่ายประจำปี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2015
ปรับปรุง 19/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 1899956
Page Views 5793969
กลุ่มนโยบายและแผน

วาสนา ขลิกโท
ผู้อำนวยการกลุ่ม

กนิษฐา อภัยรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ปิยะรัตน์ กอก็ศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รัชนี พรหมมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วัชรพล นนทิการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

วิลาวัลย์ อาหมาด
พนักงานราชการ

ดนรอฝาด โส๊ะหัด
พนักงานราชการ

ฆบฝาด หีมหวัง
ครู ค.ศ.2 ช่วยราชการ