ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

.
77
บุคลากร
ที่ตั้งโรงเรียน
สื่อ DLIT
สื่อภาษาอังกฤษ eng24
mailgoogle
สื่อ ทางไกลผ่านดาวเทียม
สื่อเทปเล็ตotpc
ทรูปลูกปัญญา
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับเขตพื้นที่
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับภาค
เว็บไซต์งานศิลปฯระดับอำเภอ
DMC ข้อมูลนักเรียน2561
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
ประเมินการอ่านออกเขียนได้ e-MES
ประกาศผลงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคครั้งที่ 67
ติวฟรีดอทคอม
โปรแกรม set
การบริหารรายจ่ายประจำปี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2015
ปรับปรุง 17/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 2249558
Page Views 6483973
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นันทา คำทอง
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ชญาทัศน์ รัตมะโน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

อุทุมพร สิงหพล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

สุชาดา ชุมแสง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

จันทรา คืนตัก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

วารี แซ่เจียว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ปรีดา แสงช่วง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ภิญพัชร์ ศรีอริยฤทธิ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

พรรณปพร ชูชีพ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เชิดวงศ์ ชี้เจริญ
พนักงานราชการ